ประชาคมโลกแซ่ซ้องน้อมถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9

ในเวทีประชุมสันติภาพโลก ที่สำนักงานใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตลอดทั้งวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะบุคคลสำคัญนำโดยนายไมเคิล  วอร์บ ประธานยูเนสโก ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมแห่งสันติภาพในโลก