สาลิกาคาบข่าว Vol.44/60

206

เปิดพื้นที่เพิ่มรองรับประชาชน

110,000 คน ร่วมพระราชพิธีฯ

ภาพจาก www.kingrama9.th

กอร.พระราชพิธีฯ สนองพระราชประสงค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปิดพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเปิดฟุตบาทริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ด้านถนนมหาราช ถนนท้ายวัง และถนนผ่านหน้าวงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มาถึงหน้าศาลหลักเมือง รวมถึงฟุตบาทในพื้นที่สนามหลวง เมื่อเปิดพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว จะรองรับประชาชนได้ถึง 110,000 คน จากเดิมรองรับได้ 50,000 คน

กอร.พระราชพิธีฯ ประเมินว่าจะนอกจากประชาชนราว 110,000 คน ที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในและได้ชมริ้วขบวนพระราชอิสริยายศฯ แล้ว ยังจะมีอีกประมาณ 20,000คน ที่จะอยู่พื้นที่รอบนอก

“อุตตม” จ่อชงแผนพัฒนา

“เศรษฐกิจชีวภาพ” เข้า ครม.

คณะทำงานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ซึ่งมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) เสร็จแล้ว เตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ต้น พ.ย. เป็น 1 ใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่รัฐบาลจะผลักดัน

แผนพัฒนาดังกล่าวจะมีมาตรการจูงใจนักลงทุนให้โรงงานในโครงการ EEC ระยะ 10 ปี เม็ดเงินราว 3.62 แสนล้านบาท รวมไปถึงภูมิภาคอื่น

ใช้ ม.44 บริหารที่ดิน EEC 

เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน

ที่ประชุม คสช. มีมติให้หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามรัฐธรรม ม.44 ออกคำสั่งเรื่องข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี) มีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค คมนาคมและขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การควบคุมและขจัดมลภาวะ และการป้องกันอุบัติภัย เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนระหว่างรอร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ คาดว่าคำสั่งหัวหน้า คสช. จะประกาศใช้ในสัปดาห์หน้า

เร่งวางยุทธศาสตร์พลังงาน

ปรับโครงสร้างค่าไฟ เริ่มปี 61

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (2561-2564) หนึ่งในสาระสำคัญคือการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ เริ่มใช้ปี 61 – 63 อยู่ระหว่างศึกษาอัตราที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนตามจริง โดยแยกประเภทการจัดเก็บ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจบนเกาะผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิศวกรจีนรุ่น 2 ผ่านทดสอบ

สร้างรถไฟเร็วสูง กทม. โคราช

วิศวกรชาวจีนรุ่นที่ 2 ผ่านการอบรมและทดสอบของสภาวิศวกร ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา จำนวน 69 คน ส่วนรุ่น 1 ที่ผ่านการทดสอบไปก่อนหน้า มีจำนวน 77 คน ซึ่งทั้ง 2 รุ่น ใช้ข้อสอบคนละชุดกัน ผู้เข้าโครงการส่วนใหญ่เป็นวิศวกรออกแบบระดับหัวหน้าในแต่ละสาขา และมีระดับผู้จัดการโครงการกับผู้จัดการฝ่ายออกแบบเข้าร่วมด้วย ทางสภาวิศวกรจะมีพิธีมอบใบรับรอง พร้อมทั้งเปิดอบรมรุ่น 3 ในวันที่ 27-30 ต.ค. ซึ่งมีทั้งหมด 4 รุ่น

ใช้ ม.44 ตั้ง สนง.บริหารน้ำ

บูรณาการงานทุกหน่วย

ที่ประชุม คสช. เห็นชอบให้หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ม.44 สั่งจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่บูรณาการงานของกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน โดยรวบรวมข้อมูล แผนงานโครงการ งบประมาณ การติดตามประเมินผล และการควบคุมการปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงานมาบริหารจัดการ

สหรัฐฯ เล็งใช้บอลลูน

คุมเข้มแนวชายแดน

สหรัฐฯ กำลังพิจารณานำบอลลูนลาดตระเวนมาใช้สอดส่องการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ในไม่กี่เดือนนี้ บอลลูนดังกล่าวชื่อว่า Winch Aerostat Small Platform (WASP) เคลื่อนที่ได้เร็วและติดตั้งกล้องบันทึกภาพ เพิ่งผ่านการทดสอบสมรรถณะ คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังทางอากาศต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายไม่สูง ตรงกับความต้องการของหน่วยลาดตระเวนชายแดนแห่งชาติ ของสหรัฐฯ

ภาพจาก http://www.army-technology.com/news/newsdrone-aviation-integrates-isr-equipment-onto-wasp-tactical-aerostat-5753446