สาลิกาคาบข่าว Vol.45/60

230

พระราชพิธีฯ สมพระเกียรติ

ทั่วแผ่นดินร่วมแสดงความอาลัย ร.9

26 ตุลาคม 2560 เวลา 07.24 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินมาในการพิธีอัญเชิญพระบรมโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเสด็จ

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมโกศยาตราไปตามถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน เลี้ยวเข้าถนนกลางท้องสนามหลวง เป็นระยะทาง 890 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน บนพระเมรุมาศ ท่ามกลางประชาชนนับแสนคนที่อยู่ ในอาการโศกเศร้าตลอด 2 ข้างทาง

เวลา 18.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นพระราชทานพระราชานุญาตให้ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระบรมวงศานุวงศ์ พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ฯลฯ ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เวลา 22.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พร้อมพระบรมวงศ์ เจ้าพนักงานปฏิบัติ การถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธาน พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ เสด็จพระราชดําเนินกลับ

สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีราชวงศ์และบุคคลสำคัญ 42 ประเทศ เดินทางมาเข้าร่วม

ขณะที่ประชาชนทั่วประเทศไทยต่างพร้อมใจกันร่วมพิธี และวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพจาก https://www.facebook.com/informationcenter.for.kingrama9

กษัตริย์จิกมี โปรดเกล้าฯ

สวดมนต์ใหญ่ ถวายพระราชกุศล

ภาพจาก wikipedia.org

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดพิธีสวดมนต์ใหญ่ ในช่วงเวลาเดียวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่ไทย  ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร มีสมเด็จพระสังฆราชแห่งภูฏาน ทรงเป็นประธาน ณ บริเวณองค์พระใหญ่ บนเนินเขา ภายในวัดคุนเซลโพดรัง กรุงทิมพู และทรงมีพระบรมราชานุญาติให้ชาวไทยในภูฏานเข้าร่วมพิธี

ด้านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของภูฏาน (BBS) ร่วมถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ ขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เสด็จพระราชดำเนินร่วมพระราชพิธีฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สำนักพระราชวังสวีเดน

ถวายพระเกียรติสูงสุด แด่ ร.9

สำนักพระราชวังสวีเดนถวายพระเกียรติยศสูงสุด แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยให้กองทหารเกียรติยศอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) ประจำพระองค์ จากพระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม ไปประดิษฐานยังโบสถ์รีดดาโฮล์ม และตีระฆังแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราเซราฟีม เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เป็นราชประเพณีของสำนักพระราชวังสวีเดน ถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระประมุขที่ได้รับถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราเซราฟีม พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ ที่ประเทศไทย

ภาพจาก https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/

ชาวไทยในออสเตรเลีย

ร่วมวางดอกไม้จันทน์

ชาวไทยในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และเมืองใกล้เคียง พร้อมใจเดินทางไปยังวัดพุทธรังษี ลูเมียร์ วางดอกไม้จันทน์ ด้วยความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ขณะที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นำจอภาพขนาดใหญ่มาติดตั้ง ถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ชาวไทยในออสเตรเลียรับชม

ภาพจาก https://www.facebook.com/sydthaiconsulate/

ชาวไทใหญ่

ร่วมแสดงความอาลัย ร.9

พล.ท.จายยี่ รองผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพกู้ชาติแห่งรัฐฉาน  (Shan State Army :SSA) หรือกองทัพกู้ชาติไทใหญ่ นำกำลังพลและชาวไทใหญ่นับพันคน ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทร์ แสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ฐานที่มั่นดอยไตแลง เขตรัฐฉาน ของเมียนมา

ชาวไทใหญ่ต่างมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดไว้ทุกบ้าน เพื่อถวายความเคารพในฐานะพระมหากษัตริย์ของชาวไทยใหญ่ เช่นเดียวกับชาวไทย

ภาพจาก https://www.facebook.com/rcssdfa/