สาลิกาคาบข่าว Vol.73/60

269

BOI ไฟเขียวส่งเสริม EEC 

ควบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบมาตรการผลักดันการลงทุนในพื้นที่ EEC มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 ธ.ค. 2562 และปรับปรุงเงื่อนไขให้โครงการที่ขอรับการส่งเสริมต้องมีความร่วมมือกับสถานศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บอร์ด BOI ยังเห็นชอบให้ส่งเสริมการเปิดศูนย์กลางการค้าและผลิตภัณฑ์ครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและต่อยอดสินค้า SMEs 

จ่อชง “สมคิด” ผุด Big Data 

รัฐวิสาหกิจ นำร่อง 3 กลุ่ม

สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เตรียมเสนอนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาแผนจัดทำฐานข้อมูลรวม (Big Data) ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำร่องเปลี่ยนข้อมูลใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ดูแลนโยบายเกี่ยวกับ SMEs กลุ่มสาธารณูปโภค และกลุ่มการท่องเที่ยว นอกจากจะช่วยลดงบประมาณด้านข้อมูลแล้ว ยังเป็นการนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดนโยบายให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

รัฐหนุนให้ความรู้ อปท.

พัฒนาสู่ยุคดิจิทัล

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน Thailand Local Government Summit 2017” สนับสนุนให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จับมือกันให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพราะเป็นหน่วยงานที่รู้ปัญหาในพื้นที่ จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาชุมชนสู่การเป็น Smart City, Smart Education, Smart Data, Smart Farm และModel EEC ซึ่งเบื้องต้นจะต้องสร้าง Smart Human ขึ้นมาก่อน

ภาพจาก www.thaigov.go.th

ทดลองถอดที่นั่ง MRT 1 ขบวน

ถ้าตอบรับดีถอด 19 ขบวน

ผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) จะเดินหน้าทดลองถอดที่นั่งแถวกลางของรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 1 ขบวน แล้วรับฟังความเห็นผู้โดยสารเพื่อสรุปผลในสิ้นเดือน พ.ย. หากผลตอบรับดีจะถอดที่นั่ง แถวกลางทั้ง 19 ขบวน ซึ่งไม่ผิดสัญญา และเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อเพิ่มพื้นที่โดยสาร ก่อนขบวนรถใหม่ที่สั่งซื้อจะทยอยมาช่วงปลายปี 2561

โซลาร์เซลล์เจ๋ง แต่ต้องกำจัดซาก 

7.5 แสนตัน ใน 25 ปี

ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ผอ.บห.องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวถึงนโยบายรัฐส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 6,000 เมกะวัตต์ ในปี 2579 ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาด้านพลังงาน แต่ประเมินว่าจะเกิดซากจากแผงโซลาร์เซลล์สะสมสูงถึง 7.5 แสนตัน หลังหมดอายุการใช้งานในอีก 25 ปี ซึ่งมีส่วนประกอบที่กระทบสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นจะต้องหาแนวทางรองรับอย่างเหมาะสม

ภาพจาก wikipedia.org

สิงคโปร์ลิ่ว

มีรถเมล์ไร้คนขับใน 5 ปี

รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งเป้าอีก 5 ปี (พ.ศ. 2565) จะเริ่มนำรถโดยสารประจำทางไร้คนขับมานำร่องให้บริการในบางเส้นทาง นายเคา บุน วัน รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม กล่าวในพิธีเปิดศูนย์ทดสอบยานพาหนะไร้คนขับ ว่าจะเริ่มให้บริการในย่านเมืองใหม่ 3 แห่ง ซึ่งวางผังเมืองให้สอดคล้องกับระบบรถประจำทางไร้คนขับ เชื่อว่าภายใน 10 ปี ท้องถนนของสิงคโปร์จะมีแต่ยานพาหนะที่ปราศจากคนขับ และก้าวเป็นผู้นำโลกในด้านนี้