สาลิกาคาบข่าว Vol.107/60

250

รัฐคลอด 85 โครงการ

ของขวัญปีใหม่คนไทย

รัฐบาลออกมาตรการ 85 โครงการ เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย อาทิ ธ.ก.ส. คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่เกษตรกรซึ่งขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน 3 แสนบาท, ให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจังหวัดละ 65 คน เป็นเช็คเงินสดและชุดของใช้มูลค่า 1 พันบาท, ฟรีค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ 154 แห่ง

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยให้นำค่าใช้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ระหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561, นิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดรองมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เป็นต้น

สรรพากรผุดแอพฯ

แจ้งเบาะแสเลี่ยงภาษี

กรมสรรพากรจะเปิดให้ประชาชนดาวโหลดน์แอปพลิเคชั่นสำหรับแจ้งเบาะแสการหลบเลี่ยงภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเสียภาษี เช่น การไปกินอาหารที่้ร้านค้า แล้วไม่ยอมออกใบกำกับภาษีให้

และมีนโยบายให้คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2560 ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยผู้ใช้พร้อมเพย์จะได้รับเงินภาษีคืนเป็นกลุ่มแรก โดยขอให้ผู้ใช้พร้อมเพย์ผูกบัญชีเข้ากับหมายเลขบัตรประชาชน ส่วนผู้ไม่ได้ใช้พร้อมเพย์จะได้รับเงินภาษีคืนตามระเบียบราชการ คือภายใน 30 วัน

ขยายสิทธิทางภาษี 1 ปี

เพิ่มศักยภาพสตาร์ทอัพรายใหม่

รัฐบาลขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ แก่ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ ออกไปอีก 1 ปี โดยจะต้องจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ระหว่าง 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561 และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ SMEs รายใหม่ ซึ่งที่ผ่านมายังมีธุรกิจสตาร์ทอัพใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีค่อนข้างน้อย คือ ณ วันที่ 22 ธ.ค. มี 49 ราย ยื่นขอการรับรอง และมีเพียง 32 ราย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ขายกระเช้าปีใหม่ไร้คุณภาพ

โทษปรับ 3 หมื่นบาท

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผู้ประกอบการที่จัดกระเช้าของขวัญจำหน่ายในช่วงปีใหม่ว่าจะต้องใช้ของที่มีคุณภาพ ห้ามสอดไส้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุหรือไม่มีคุณภาพ ซึ่ง อย. จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบการกระทำดังกล่าวหรือมีผู้ร้องเรียน จะมีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท 

วัยรุ่นไทยเสี่ยง “ซึมเศร้า”

แนะผู้ปกครองใส่ใจ

นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 10-19 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูง โดย 44% หรือกว่า 3 ล้านคน จากวัยรุ่นไทย 8 ล้านคน มีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง ก้าวร้าว แปรปรวน ไม่ชอบสังคม และเสี่ยงใช้สารเสพติด พร้อมแนะนำว่า ผู้ปกครองควรสังเกตพฤติกรรม และพาไปรับคำปรึกษาจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

จีนมุ่งสร้าง CPEC 

เชื่อมสัมพันธ์ภูมิภาค

จีนประสบความสำเร็จในการเป็นตัวกลางประสานรอยร้าวระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถาน ที่ฝังรากลึกยาวนานกว่า 70 ปี ด้วยการดึงรัฐมนตรีต่างประเทศของอัฟกานิสถานมาร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (CPEC) ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่ออัฟกานิสถานและภูมิภาคแถบนี้

ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถาน กล่าวว่าปากีสถานและจีน คือ พี่น้องที่เข้มแข็งเสมือนเหล็ก (Iron Brothers) และโครงการ CPEC จะเป็นโมเดลในการขยายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในแถบนี้ รวมถึงอัฟกานิสถานและอิหร่าน เชื่อมโยงไปยังเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก