“CEO Survey 2018” โดยบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ ซึ่งสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจทุกระดับ ทั้งขนาดใหญ่ยักษ์ เรื่อยลงมาถึงระดับเล็กพริกขี้หนู จำนวน 1,293 คน จาก 85 ประเทศทั่วโลก ได้รับคำตอบที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความโชติช่วงชัชวาลย์ของเศรษฐกิจในรอบปี 2561 ชวนให้ชุ่มชื่นหัวใจอย่างยิ่ง


ผลสำรวจพบว่าบรรดา ซีอีโอ ทั่วทั้งโลกถึงร้อยละ 57 เชื่อมั่นเศรษฐกิจปี 2561 จะสดใสสวยงาม ขณะที่มีเพียงร้อยละ 36 เชื่อว่าเศรษฐกิจจะทรงตัว..ไม่ดีขึ้นไม่เลวลง และร้อยละ 5 ที่มีความเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเลวร้ายลง

ปฏิกิริยาความเชื่อมั่นของซีอีโอ ต่อ เศรษฐกิจโลก ดูเปล่งปลั่งเป็นประกายวาววับกว่าเมื่อปี 2560 อย่างล้นหลาม

เมื่อปี 2560 บรรดาซีอีโอทั้งหลาย ที่เชื่อมั่นในความสดใสของเศรษฐกิจมีอยู่แค่ร้อยละ 29 เท่านั้น  แต่ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ลงมีอยู่ถึงร้อยละ 17

กลุ่มซีอีโอ ที่มีสัดส่วนความเชื่อมั่นต่อความเบ่งบานของเศรษฐกิจปี 2561 มากที่สุดคือร้อยละ 65 ได้แก่กลุ่มซีอีโอ จากแถวอเมริกาใต้หรือลาตินอเมริกา รองลงมาร้อยละ 63 คือซีอีโอละแวกอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมเอาสหรัฐอเมริกาไว้เสร็จสรรพ และถัดลงมาร้อยละ 60 คือซีอีโอในแถบเอเชียแปซิฟิค ตามด้วยร้อยละ 58 คือซีอีโอในยุโรป และร้อยละ 45 ได้แก่ซีอีโอในตะวันออกกลาง

สำหรับซีอีโอในแถบอัฟริกา ที่เชื่อมั่นในความเบิกบานของเศรษฐกิจปี 2561 มีสัดส่วนต่ำที่สุดเพียงแค่ร้อยละ 41

เกลนน์ ฮับบาร์ด นักเศรษศาสตร์และคณบดีแห่ง Columbia Business School อธิบายปรากฏการณ์ความเชื่อมั่นของบรรดาซีอีโอทั่วโลกที่มีต่อเศรษฐกิจในรอบปี 2561 ว่าเป็นอิทธิพลจากเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแพร่กระจายออกไปอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคของโลก

อย่างไรก็ตามซีอีโอมิได้เป็นพวกโลกสวย ที่มองอะไรก็สวยใสไปซะทั้งหมด แต่ภายใต้โลกสวย ก็อดจะมีข้อวิตกกังวลไม่ได้

ประเด็นที่ซีอีโอ ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลในการดำเนินกิจการในขวบปี 2561 มีอยู่ด้วยกันมากหลายประเด็น แต่ที่เด่นชัดที่สุดพอจะสกัดได้ 10 ประเด็น


 • การบังคับใช้ระเบียบกฏเกณฑ์มากเกินความจำเป็น
 • ภัยก่อการร้าย
 • ภัยจากการโจรกรรมในโลกไซเบอร์
 • ความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์
 • การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในการทำงาน
 • ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
 • ภาระภาษี
 • ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • การกีดกันทางการค้า
 • ภัยธรรมชาติและความแปรปรวนของสภาพอากาศ
 • ทัศนะโดยรวมของบรรดาซีอีโอทั่วโลก ดูจะมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ

http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2561 หรือ World Economic Outlook 2018 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ซึ่งคาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะเติบโตดีขึ้น และการค้าขายของโลก ก็จะขยายตัวดีขึ้น แต่ภายใต้ความดี กลับมีความน่ากังวลซ่อนอยู่

สาระสำคัญบางส่วนในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2561 ของไอเอ็มเอฟ ระบุว่าช่องว่างความเหลื่อมล้ำ มีแนวโน้มที่จะถ่างกว้างมากขึ้น ด้วยอิทธิพลจากเศรษฐกิจและการค้าที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก


ขอบคุณภาพจาก www.pwc.com