ไขความลับของ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คืออะไร กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย

5184

เอไอ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร..อะไรคือเอไอ…เอไอสำคัญยังไง…เอไอ เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนแค่ไหน ทำไมซีอีโอของกูเกิล ถึงให้คุณค่าแก่ AI ไว้เหนือกว่ากระแสไฟฟ้า 


เชื่อหรือไม่ทุกวันนี้ ความสะดวกสบายของเราผูกพันใกล้ชิดกับ ปัญญาประดิษฐ์ กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมานานแล้ว และมีแนวโน้มจะผูกพันมากขึ้นในอนาคต ผ่านโลกที่อะไรๆ ก็กำลังจะเข้าสู่ยุคสมาร์ท และสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างสมาร์ทได้ก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละ ที่เปรียบเสมือนสมองจำลองที่จะเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่างและเพิ่มความฉลาดให้กับเทคโนโลยีรอบตัวเรา

ดร.ชาญวิิทย์ บุญช่วย หนึ่งในทีมผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ “สมศรี (SOMSRI)” ปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยพันธ์ุแท้ ที่ต้องการเป็นตัวช่วยแก่เหล่าธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการตอบโจทย์ลูกค้าและแก้ปัญหางานซ้ำๆ มีคำตอบทุกข้อสงสัย ทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับเอไอที่กำลังจะขยับมาใกล้ตัวเราอย่างรวดเร็วจนน่าเหลือเชื่อ ลองไปหาคำตอบกันในวีดีโอ

BIO


ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT )

ปัจจุบันเป็น Co-Founder/CEO ที่  SYNAPES Thailand (AI Tech)
www.somsri.ai มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้าน Applied Artificial Intellingence ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่ The University of Tennessee, USA และ The University of Hong Kong มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI มากกว่า 20 ฉบับ และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์


บทควาที่เกี่ยวข้องที่คุณน่าจะสนใจ

อยากสร้างสตาร์ทอัพ ต้องฟัง! ทำไมสตาร์ทอัพไทย ส่วนใหญ่ถึงล้มเหลว

8 คำทำนาย AI ที่ทุกธุรกิจต้องรู้และตั้งรับ