Top Secret ! 7 นิสัย ต้องลด ละ เลิก ถ้าอยากเข้าใกล้ ความสำเร็จในชีวิต

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยาก ประสบความสำเร็จ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เข้าใกล้จุดมุ่งหมายนั้นได้ในเร็ววัน นั่นคือ การหา Best Practice หรือ ทางลัดสู่บทเรียนที่มาชี้ทางสว่างว่าคุณควรปรับเปลี่ยนตนเองไปอย่างไร วันนี้เราจึงไปหาทางลัดที่ว่านี้มาแชร์กัน เป็นคำแนะนำที่ชี้แนะ วิธีการลด ละ เลิก นิสัยด้านลบ ตัวการบั่นทอนความมั่นใจ พลังในการทำงาน รวมไปถึงความสุขในการทำงานไปได้โดยไม่รู้ตัว ได้เวลาไปสำรวจตัวเองกันแล้วว่า คุณมีนิสัยด้านลบที่กล่าวถึงเหล่านี้รึเปล่า ถ้าคำตอบคือใช่ John Rampton เจ้าของธุรกิจและคอลัมนิสต์ จาก www.entrepreneur.com จะมาแชร์วิธีเปลี่ยนเป็นคุณคนใหม่ ผลักคุณให้เข้าใกล้กับ ความสำเร็จ มากขึ้น เลิกเป็นกังวลกับปัญหาที่มาจากปัจจัยอยู่เหนือการควบคุม นิสัยขี้กังวล คิดมาก มีส่วนอย่างยิ่งในการบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานเราลงได้แบบไม่รู้ตัว ซึ่งเมื่อสืบสาวราวเรื่องไป ความกังวลที่เกิดขึ้นนี้ก็มักจะเป็นความกังวลในลักษณะที่ปัจจัยอยู่เหนือการควบคุม ของเราทั้งนั้น และความขุ่นข้องหมองใจที่เกิดขึ้นก็พร้อมจะขโมยเวลาและสติที่ของเราจากการทำงาน และ ภารกิจที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันไปโดยที่เราแทบไม่รู้ตัว ดังนั้น เมื่อใดที่จิตใต้สำนึกเริ่มบอกว่า คุณกำลังหมกมุ่นอยู่กับปัญหาหนึ่งเกินไปแล้ว มันก็ถึงเวลาที่ต้องลองกลับมาทบทวนว่า ปัญหานั้นเกิดจากปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของตัวเราหรือไม่ หากใช่ การปล่อยวาง ตามหลักพุทธศาสนา จงดึงสติกลับมาจดจ่อกับหน้าที่ของเราต่อไป น่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด I’m Mr. & Mrs.Perfect … Continue reading Top Secret ! 7 นิสัย ต้องลด ละ เลิก ถ้าอยากเข้าใกล้ ความสำเร็จในชีวิต