ทักษะ 4.0 ใด จะช่วยให้รอดพ้น? เมื่อปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นแรงงาน

“อาชีพกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จะถูกคอมพิวเตอร์ทดแทนได้ในอนาคตอันใกล้” นี่นับเป็นประโยคทองที่ดึงความสนใจของผู้ฟังในงานสัมมนา “ทักษะ 4.0 เมื่อเทคโนโลยีพลิกอุตสาหกรรม ทักษะที่คนและธุรกิจต้องมีคืออะไร” ได้ไม่น้อย สำหรับการฟันธงตั้งแต่เริ่มบรรยายเรื่อง “เมื่อปัญญาประดิษฐ์คือแรงงาน ทักษะจำเป็นอะไรที่คอมพิวเตอร์ทดแทนได้ยาก” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสภาวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่เกิดขึ้นในสัมมนาน้ำดี ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อมรินทร์พริ๊นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร ไปเมื่อเร็วๆ นี้