รับมืออนาคต ยุคเทคโนโลยีปั่นป่วน ด้วยเศรษฐกิจ 3C

เทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างมาก 3 สาขา ได้แก่ อะตอม (Atom), ชีวภาพ (Bio) และ ดิจิทัล (Computing) เรียกย่อๆ ว่า ABC โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ผ่านการใช้ Sensors, Big Data, AI/Deep Learning, Cloud Computing และเลียนแบบสมอง ตา หู ปาก และมือของคน