เดือนที่ผ่านมา มีเหตุให้ต้องเดินทางไปเมืองเศรษฐกิจหลักของสองประเทศ คือนครกวางโจว ประเทศจีน ต่อด้วย นครมุมไบ อินเดีย สองประเทศที่โลกจับตามมองในความเปลี่ยนแปลงยุคใหม่!

ทั้งสองประเทศก้าวหน้าด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลเหมือนกัน ซึ่งถูกนำใช้ในมิติที่ส่งผลต่อเป้าหมายต่อการพัฒนาอย่างครอบคลุม แต่ได้รับผลลัพท์ต่างกัน!
กวางโจว มหานครอันดับ 3 ทางเศรษฐกิจของจีน เป็นหนึ่งในห้าของเมืองการค้ายุคที่อุตสาหกรรมในจีนปรับตัวเติบโตต่อเนื่องช่วงกว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ค้าขายกับต่างชาติมายาวนาน เป็นถิ่นฐานที่มีประวัติสาสตร์สำคัญที่เป็นแผ่นดินบ้านเกิดของ ดร.ซุนยัตเซน บิดาแห่งการเป็นประเทศสาธารณรัฐของชาวจีน หลังรวมประเทศเปลี่ยนผ่านการปกครองจากแบบฮ่องเต้สู่การรื้อสร้างปกครองประเทศใหม่ในแบบสาธารณรัฐประชาชน
chinaplus.cri.cn
นครกวางโจว ไม่ได้มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว แต่เป็นเมืองท่าสำคัญของประเทศจีน เป็นกลุ่มเมืองการค้า-อุตสาหกรรมที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่หนึ่งในห้า ผู้คนจะเดินทางมาติดต่อทำมาค้าขาย ธุรกิจ สร้างความร่วมมือด้านพานิชย์เป็นหลัก ตั้งอยู่บนที่ลุ่มปากแม่น้ำไข่มุก พัฒนาขึ้นจากเมืองเกษตรกรรมยากจนที่ถูกน้ำท่วมปีละ 2-3 ครั้ง หลังปรับตัวพัฒนาสู่อุตสาหกรรม ก็ได้มีการฟื้นฟูสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ สร้างชีวิต-อนาคตใหม่ให้ชาวกวางโจว เปลี่ยนความยากจนเป็นความมั่งคั่งในโลกยุคใหม่ได้อย่างเหลือเชื่อ!
โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาที่มีที่ดินถือครองสืบทอดมา ได้ปรับตัวเป็นนายทุน-คนรวยยุคใหม่ จากการลงทุน-ร่วมลงทุนสร้างบ้านเรือน ตลาด ร้านค้า จนถึงให้เช่าที่ดิน กลายเป็นกลุ่มคนรายได้สูง ไม่ต้องทำกินเหน็ดเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน! นี่คือกวางโจวใหม่ในกระแสเติบโตทางเศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรม บ้านเมืองขยายตัวเติบโตทั้งแนวราบ-แนวดิ่ง มีการจัดเมืองใหม่ สะอาด เป็นระเบียบ ก้าวข้ามความซอมซ่อแบบเดิมๆ ที่เคยถูกนินทาโจษจันเรื่องความไร้ระเบียบ สู่เมืองที่น่าอยู่ มั่งคั่งได้อย่างน่าชื่นชม
การพัฒนาประเทศจีนกว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการปรับตัวตามแผนการเปลี่ยนผ่านสู่จีนยุคใหม่อย่างเป็นขั้นตอน มีการศึกษาสาเหตุปัญหาการพัฒนาจากสาเหตุทางธรรมชาติ สาเหตุทางประวัติศาสตร์ สาเหตุทางนโยบาย และสาเหตุทางระบบโครงสร้าง แล้ววางยุทธศาสตร์-ยุทธวิธีสร้างประเทศยุคใหม่ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาจีนป็นโรงงานโลก สู่ระบบเศรษฐกิจเสรี ที่เริ่มจากเสินเจิ้น จูไห่ เซี่ยงไฮ้ ฯ ไล่ไปตามพื้นที่เมืองแนวฝั่งทะเลตะวันออก เปิดรับการผลิต เทคโนโลยี การตลาด การค้า และการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจใหม่ คู่ไปกับการวางพื้นฐานสาธารณูปโภคโดยรวม ทั้งถนนหนทาง ระบบราง การเดินเรือ การปรับตัวด้านอากาศยาน ในประเทศเชื่อต่อกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการสร้างเส้นทางการค้าใหม่ของโลกอย่าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ทำให้พื้นฐานการก่อสร้าง-การคมนาคมและโลจิสติกช่วงก่อนหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจยุค “สี จิ้นผิง” ได้วางแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในโลกยุคใหม่ไว้อย่างลงตัว พร้อมก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้อย่างมีพลัง
wikipedia.org
ภาพที่สัมผัสเห็นนครกวางโจว จึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่เป็นระเบียบ สะอาดสะอ้าน ก้าวหน้าเติบโตคึกคักในกระแสเศรษฐกิจใหม่ ยุคที่ความรู้และเทคโนโลยี เป็นกลไกสำคัญในการขับสร้างพลังการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมหัศจรรย์ การพัฒนาอุตสาหกรรมในกวางโจวเคลื่อนสู่ยุค 4.0 ยุคอุตสาหกรรมและการผลิตแบบออโตเมชั่น ที่มีคุณภาพ มีความเร็วสูง มีประสิทธิภาพ และสามารถลดต้นทุนการผลิต-ความสูญเปล่าได้มากมหาศาล ทำให้ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมจีนในโลกใบใหม่ก้าวข้ามสารพัดขีดจำกัดไปไกล
www.maciejdakowicz.com
เมื่อข้ามฟากสู่นครมุมไบ อินเดีย เหมือนพาตัวเองกลับไปในโลกปลายศตวรรษที่ 19 แม้อินเดียจะได้รับการถ่ายโยงศักยภาพด้านไอที ดิจิทัล จากการเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สัมพันธ์ทำงานพัฒนาไอทีที่ ซิลิคอนวัลเล่ย์ มานานคู่กับกลุ่มก่อตั้งอุตสาหกรรมไอทีในอเมริกา แต่การเติบโตพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ในอินเดียถ่างช่องว่างในสังคมเศรษฐกิจกว้างออกมาก เพราะไม่มีนโยบายพื้นฐานการจัดการในการลดความเหลื่อมล้ำเหมือนที่จีนทำในหลากมิติ นายกรัฐมนตรีอินเดียคนปัจจุบันได้รับการยอมรับจากผู้คนอินเดียมากว่าเป็นรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายที่ดี โดยเฉพาะการขจัดปัญหาคอรัปชั่นและการคิดริ่เริ่มการพัฒนาแนวใหม่ที่ทำให้ผลประโยชน์กระจายตัวทั่วถึง แต่ก็เป็นช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่มีหลักประกันในวาระแห่งชาติ ว่าจะมีความยั่งยื่นครอบคลุมเป้าหมายที่วางไว้ได้ยาวนานเพียงใด นี่คือวิบากกรรมของสังคมอินเดียที่จะต้องติดตามกันต่อไป
wikipedia.org
สภาพบ้านเมืองมุมไบ เต็มไปด้วยความสับสนอลหม่าน ทั้งบนถนนและในเมืองมากด้วยผู้คน การสัญจรอื้ออึงด้วยเสียงแตรและควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ทุกมุมเมือง-มุมถนนมีการก่อสร้างเต็มไปหมด ในส่วนย่านกลางเมืองแออัดมาก การเดินทาง 25 กิโลเมตรต้องใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง! พ้นออกนอกเมือง จะบพบเต้นท์ที่พักกลุ่มคนจนกระจุกตัว กระจายกันอยู่เป็นระยะๆ สองข้างทางเกลื่อนด้วยขยะและถุงพลาสติก โดยสภาพที่เห็นบอกว่า ยังคงอีกนาน ที่ประเทศมนุษย์นิยมประเทศนี้จะฝ่าด่านความคิดภายในของตัวเองสู่ความก้าวหน้าใหม่! แม้จะมีกลุ่มนำที่มีความก้าวหน้าในโลกดิจิทัลอยู่ไม่น้อยก็ตาม!

ทั้งสองนครในโลกใบใหม่ ช่วยให้เห็นความเหมือนของการนำใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา แต่ต่างกันในแง่นโยบาย การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ทำให้เกิดผลลัพท์แตกต่างกันไม่ น้อยทีเดียว นี่เป็นมุมมองจากการเดินทางต่ างเมือง ต่างวัฒนธรรมในกระแสโลกใบใหม่ที่ สัมผัสเห็น!!!

ผู้เขียน : อภิชาต ทองอยู่