เกษตรอินทรีย์ ความหวังของผู้ประกอบการเกษตรทั่วโลก

เอ่ยถึง เกษตรอินทรีย์ ใครๆ ก็รู้ว่าเป็นกระแสที่กำลังมาแรง ทั้งในมุมของผู้บริโภคที่นิยมชมชอบและซื้อหาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มารับประทานมากขึ้น