การใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ เชื่อว่ามีน้อยคนนักที่จะปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ได้อย่างสิ้นเชิง นั่นเป็นเพราะความจริงข้อหนึ่งที่ต้องยอมรับว่า เจ้าเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น และสามารถนำมาใช้เป็นตัวช่วยบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย


ด้วยตระหนักในความจริงข้อนี้ทำให้ทันทีที่เข้ามารับตำแหน่ง อาจารย์นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด ตั้งใจนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินงานในวิทยาลัยเทคนิคตราดหลายด้าน

อาจารย์นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด

การปรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในสถานศึกษา ต้องทำความเข้าใจระบบสารสนเทศในฐานะที่เป็นทักษะหนึ่งที่ทั้งครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนยุคนี้ใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคตราดจึงตั้งใจที่จะประยุกต์เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในวิทยาลัยเทคนิคตราดโดยมุ่งสัมฤทธิผลหลัก คือ การเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนประสบประสิทธิผลในการเรียนในระดับดี เรียนจบ ครบหลักสูตร และออกไปเป็นผู้ที่เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างคนคุณภาพ

จากความตั้งใจแปรเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัดในวิทยาลัยเทคนิคตราด ที่หากใครได้มีโอกาสไปสัมผัสชีวิตยามเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด นอกจากจะได้เห็นความคึกคักของเด็กนักเรียนที่พากันเดินทางมาเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะขับขี่มอเตอร์ไซค์มาเรียนแล้ว ยังได้เห็นว่านักเรียนทุกคนล้วนใส่หมวกนิรภัยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับหรือผู้ซ้อนท้าย นี่นับเป็นความประทับใจแรกสำหรับคนต่างถิ่นที่ได้มาเห็นและทำให้รับรู้ว่าเด็กที่นี่เขาใส่ใจความปลอดภัย ไม่ประมาท กันจริงๆ


เจ๋งจริง ! ระบบสแกนนิ้ว & เช็คชื่อออนไลน์ พร้อมรายงานผลบนแอป แบบเรียลไทม์

จากนั้น เมื่อมาถึงวิทยาลัยฯ สิ่งแรกๆที่เหล่านักเรียนนักศึกษาต้องทำ คือการสแกนนิ้ว ที่เป็นเหมือนการเช็คชื่อว่านักเรียนคนนี้ได้มาถึงสถานศึกษาแล้ว โดยความเจ๋งของระบบนี้คือ ทันทีที่นักเรียนนักศึกษาได้สแกนนิ้ว ผลของการสแกนที่บอกว่าพวกเขามาถึงสถานศึกษาแล้ว นอกจากจะไปปรากฎในระบบและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของทั้ง ผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และตัวนักเรียนนักศึกษาเอง แล้ว ผลนั้นยังไปปรากฎบนแอปพลิเคชันเดียวกันนี้ที่ผู้ปกครองของเด็กคนนั้นได้ลงไว้ในสมาร์ทโฟนของตน ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าบุตรหลานของตนเดินทางถึงสถานศึกษาอย่างปลอดภัยแล้ว โดย อาจารย์นิทัศน์ ได้อธิบายถึงเป้าประสงค์ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้เพิ่มเติมว่าเรามองว่าระบบการสแกนนิ้ว เช็คชื่อนักเรียนนี้ เป็นการ Tracking ติดตามผู้เรียนด้วยการลงเวลา ซึ่งทุกเช้า เราจะมาเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กันในเวลา 8.00 . ดังนั้น เด็กนักเรียนนักศึกษาทุกคนจึงควรต้องมาถึงวิทยาลัยฯให้ทันเวลาทุกวัน เพราะเราอยากปลูกฝังให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการตรงต่อเวลา และเติบโตไปเป็นคนรักษาเวลา ซึ่งทักษะ Soft Skill ด้านนี้ก็สอดรับกับโลกอุตสาหกรรมในอนาคตที่เขาต้องไปทำงานในภายภาคหน้านั่นเอง”และไม่ใช่แค่การสแกนนิ้วรายงานผลการมาถึงสถานศึกษาเท่านั้นแอปพลิเคชันนี้ยังรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียนในทุกวิชาจากการเชคชื่อของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาซึ่งจะรายงานตรงไปในแอปพลิเคชันของผู้ปกครองด้วยเช่นกันโดยอาจารย์นิทัศน์กล่าวว่าตั้งแต่ใช้ระบบนี้มาปรากฎว่าช่วยลดปัญหาในมิติทางอ้อมคือผู้ปกครองแน่ใจได้ว่าขณะที่ตนไม่ได้อยู่กับบุตรหลานพวกเขาก็อยู่ในความดูแลของสถานศึกษาแล้วเด็กไม่สามารถไปก่อเหตุข้างนอกได้ซึ่งจุดนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราดย้ำว่านี่เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในมิตินี้ด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กล่าวถึงนี้ยังมีข้อมูลการขาด ลา มาสายของนักเรียนคนนั้น พร้อมแสดงผลการส่งรายงาน ส่งการบ้านในรายวิชาต่างๆ ที่ต้องเรียน ซึ่งข้อมูลตรงนี้ อาจารย์นิทัศน์ย้ำว่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบเมื่อผลการเรียนของนักเรียนออกมาว่าสอดคล้องกับความขยันของเด็กนักเรียนที่เข้าเรียน ส่งรายงาน การบ้าน อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ด้วย เช่นกันกับ ระบบการบันทึกคะแนนเก็บ ตามนโยบายของการประเมินสภาพจริง ถ้านักศึกษาเข้าร่วมวิชาฝึกปฏิบัติ เราก็สามารถประเมินศักยภาพของเด็กนักเรียนคนนั้นได้เร็ว หากใครมีแนวโน้มโดดเด่นด้านไหน ก็ส่งเสริมให้เขาได้ฝึกทำซ้ำ ผลการเรียนย่อมดีขึ้น ทักษะ ความชำนาญก็ย่อมมีมากขึ้นตามลำดับ

นอกจากนั้นยังมีข้อมูลในด้านสถานะครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนแสดงในแอปนี้ด้วยโดยอาจารย์นิทัศน์ให้เหตุผลของการให้ข้อมูลนี้ไว้ด้วยว่า

การกำหนดให้มีส่วนที่แสดงข้อมูลสถานะครอบครัวของเด็กแต่ละคนว่า มีการหย่าร้าง แยกกันอยู่ หรือไม่ ระยะทางจากบ้านมาถึงสถานศึกษา ไกลหรือไม่ เพราะเด็กนักเรียนนักศึกษาบางคนมีบ้านอยู่ตามเกาะต่างๆ ห่างจากตัวเมืองออกไป จึงมาไม่ทันเวลาเข้าแถว ซึ่งถ้าทางสถานศึกษาทราบข้อมูลตรงนี้ ผมมองว่าเราควรยืดหยุ่นเรื่องกฎเกณฑ์ให้เด็กเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งตัวผมเองมองว่า เมื่อครูผู้สอนรู้ข้อมูลเรื่องสถานะครอบครัว ครูก็จะมีความเห็นอกเห็นใจ มีความรักความเข้าใจ มอบให้นักเรียนที่ตนดูแลมากขึ้น จนกระทั่งพร้อมให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาของเด็กแต่ละคนด้วย ยิ่งเรารับรู้ปัญหา ร่วมกันหาทางออกของปัญหาได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งป้องกันและลดความสูญเสียทุกด้านลงได้เร็วเท่านั้น

ซึ่งเมื่อถามย้ำถึงความปลอดภัยของข้อมูล ทางอาจารย์นิทัศน์เน้นย้ำว่า การเข้ามาดูข้อมูลสถานะทางครอบครัวนี้ ผู้เข้ามาดูจะต้องมี Password ของนักศึกษา ซึ่งคนที่จะเข้าดูข้อมูลนี้ได้ก็มีแต่ครูที่ปรึกษาและตัวนักเรียน นักศึกษา เองเท่านั้น


สังคมไร้เงินสดในวิทยาลัยเทคนิค ทำได้จริงแล้ว ที่นี่

Cashless Society หรือสังคมไร้เงินสดเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่หลายองค์กรตั้งใจที่จะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นให้ได้ ซึ่งวันนี้ วิทยาลัยเทคนิคตราด พูดได้เต็มปากแล้วว่า สังคมไร้เงินสด เกิดขึ้นและใช้ได้จริงแล้วที่นี่ อาจารย์นิทัศน์ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า

ที่วิทยาลัยเทคนิคตราด เราได้พัฒนาเป็น สังคมไร้เงินสดกันแล้ว โดยทั้งคณาจารย์และนักเรียนที่นี่จะติดตั้ง แอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินไว้ เพื่อใช้ชำระค่าอาหาร ค่าขนม ในโรงอาหาร ค่าเครื่องดื่มในร้านกาแฟ โดยที่มาของโครงการนี้ คือ ทางวิทยาลัยเทคนิคตราด ลงนามความร่วมมือร่วมกับ ธนาคารออมสิน เพื่อสนองตอบกับนโยบาย Cashless Society ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ที่ส่งผลทำให้คนทุกเพศ ทุกวัย ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิต ทางวิทยาลัยฯจึงตระหนักว่า เราต้องมีส่วนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษาของเราอยู่ในสังคมไร้เงินสดในอนาคตอันใกล้นี้ให้ได้ ในโอกาสนี้ เราต้องขอบคุณธนาคารออมสินด้วย ที่สนับสนุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการใช้แอป MyMo ทั้งสิ้น จึงไม่ต้องเพิ่มภาระให้ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มด้วย”

ไม่เพียงเท่านั้น การลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสินครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองในการจ่ายค่าลงทะเบียนให้บุตรหลาน โดยสามารถไปโอนเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดตราดมายังบัญชีของวิทยาลัยฯโดยตรง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น ซึ่งที่สุดแล้วผู้ปกครอง ก็ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าเดินทาง มาจ่ายค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยฯเอง


สร้างวิทยาลัยเทคนิค ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการ Paperless

การปรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวิทยาลัยเทคนิคตราด ไม่ได้ให้ผลลัพธ์แค่ด้านการอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เป็นหลักเท่านั้น เพราะกลไกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีส่วนช่วยให้บริหารจัดการงานต่างๆได้ง่ายขึ้น เป็นระบบระเบียบมากขึ้น และยังช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย โดยอาจารย์นิทัศน์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

ที่ผ่านมาเราใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสถานศึกษา เพื่อเดินตามมาตรการ Paper less ที่ช่วยลดการใช้กระดาษได้ รวมถึงทางวิทยาลัยฯได้เปลี่ยนระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลโครงการงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ให้มาเป็นรูปแบบของข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนครูที่ปรึกษา ก็สามารถดูแลเด็กนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในระบบของตนเองได้ง่ายขึ้น บนแพลตฟอร์มออนไลน์ จากในอดีต จะตัดคะแนนความประพฤติในสมุดบันทึก ก็มาทำบนแพลตฟอร์มออนไลน์แทน ซึ่งทำให้ทุกรายละเอียด ข้อมูล ของนักเรียนนักศึกษาแต่ละคนมีความโปร่งใส ถูกต้อง เรียกตรวจสอบได้ ภายใต้คอนเซปเรียกง่าย ใช้คล่อง ถูกต้อง และทันเวลานั่นเอง


ทั้งหมดที่บอกเล่ามานี้ไม่ใช่แค่แผนการปฏิบัติงานที่พูดแต่ไม่ได้ลงมือทำเพราะทุกเรื่องราวที่กล่าวมานี้ได้นำไปปรับใช้และปฏิบัติจริงแล้ววิทยาลัยเทคนิคตราดในวันนี้จึงกลายเป็นต้นแบบวิทยาลัยเทคนิคในประเทศไทยเพียงไม่กี่แห่งที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิวัติสถาบันอาชีวศึกษาอย่างได้ผล