เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Alibaba Business School’s Global ECommerce Talent Program Train the Trainer ระหว่างวันทีี่ 10-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรรุ่นแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย


ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี

เลขาธิการอีอีซีได้กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยนั้นมีขนาดใหญ่มาก แต่ที่เรายังเติบโตไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็เนื่องมาจากบ้านเรายังขาด Platform ของระบบอีคอมเมิร์ซที่เป็นระบบขนาดใหญ่ กล่าวคือ ในเมื่อมันยังไม่ใหญ่พอ การขยายขนาดก็ทําได้ยาก วันนี้ที่รัฐบาลเปิดดีลเชิญแจ็คหม่าเจ้าของอาลีบาบามาลงทุนในไทย เพราะเราหวังผลไกลว่าระบบอีคอมเมิร์ซของแจ็คหม่าจะมาช่วยปันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกได้มาก นี่คือการสร้างประโยชน์ระยะยาวให้กับประเทศ การอบรมนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ทางอีอีซี คัดสรรผู้เรียนจากอาจารย์ใน 10 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ เราหวังปั้นให้อาจารย์เหล่านี้เป็น Trainer ทางด้านระบบอีคอมเมิร์ซ และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาลีบาบา เพื่อนํามาใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ให้อาจารย์ไปขับเคลื่อนให้เด็กไทย go inter สนใจมาใช้ platform ใหม่ๆ บนตลาดอีคอมเมิร์ซกันให้กว้างขวางมากที่สุด อันนี้คือ KPIs สําคัญที่เราจะต้องช่วยกันผลักดันคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด Digital Marketing ความสําเร็จโครงการนี้ ไม่ใช่การมี Trainer ผ่านการรับรองกี่คน แต่ความสําเร็จคือเราจะเพิ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาใช้ระบบอีคอมเมิร์ซให้ได้มากที่สุด นี่คือจุดเริ่มต้น ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ (ที่ปรึกษาอีอีซี) วิทยากร ได้กล่าวถึงความสําคัญของระบบอีคอมเมิร์ซ โดยชี้ให้เห็นวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องว่า การเติบโตของหลายธุรกิจที่ผ่านมาจะยึดตามแนวคิดใหม่ คือ Long tail Economy หรือธุรกิจแบบนําซึมบ่อทราย กินยาวๆ ขายของกําไรน้อยแต่เชิงปริมาณมาก เก็บเล็กผสมน้อยจนกลายเป็นขนาดใหญ่ ในที่สุดก็สามารถสร้างผลกําไรที่ยังยืนให้แก่องค์กรได้

แจ็ค หม่า

ตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวคิดนี้คือธุรกิจร้านขายหนังสือออนไลน์ของ amazon.com ซึ่งเริ่มต้นจากการขายหนังสือหายาก จนพัฒนาตนเองมาเป็นผู้นําตลาดการขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน ในยุคต่อมาคือการกําเนิดของ Google จุดเด่นสําคัญคือการสร้างความแตกต่างในตลาดการค้าแบบ Free Economy จึงทําให้เกิด Search engine ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของโลก ในยุคต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นยุคโซเซียลเน็ตเวิร์ค สังคมก้มหน้า จึงทําให้เกิด Facebook, Instagram, Twitter, Alibaba และ Line ซึ่งมีประชากรบนโลกอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากที่สุด จึงทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของ Digital Marketing จุดกําเนิดของแพล็ตฟอร์มตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างแท้จริง ผลจากแนวคิด Industrial ที่มาเป็น Thailand ของรัฐบาลในวันนี้คือการแข่งขันกันด้วย Platform Driven ประเทศไทยจะต้องสร้างระบบดิจิตอลใหม่ๆ ปรับตัวให้เข้าแนวคิดใหม่ อย่างน้อยเราต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้ในเรื่องหลักที่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลก คือการใช้ Big Data เพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค (Behavior Economy) การปรับตัวให้เข้ากับยุค Drone Economy และ ยุค Blockchain Economy ซึ่งเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

Kenny Tan County Manager (Thailand, Malaysia) Alibaba.com

Kenny Tan County Manager (Thailand, Malaysia) Alibaba.com ได้กล่าวว่าวันนี้ประเทศ ไทยจะต้องมองเห็นคุณค่าของระบบการขายแบบ Online บวกกับระบบการขายแบบเก่าที่เป็น Offline และระบบ Supply Chain เราต้องนําสามอย่างนี้มาผสมผสานเพื่อให้ใช้ประโยชน์สูงสุด วันนี้ Alibaba Cloud คือคําตอบของการนําสามเรื่องมารวมกัน จึงทําให้การค้าขายออนไลน์เป็นสิ่งที่ง่ายและสะดวกทังต่อผู้ขายและผู้บริโภค ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพของอาลีบาบาจะทําให้เกิดความท้าทายใหม่บนตลาดค้าปลีกออนไลน์ (Online Retail) ถ้าเราจะ Go digital เราต้องรู้จักลูกค้า (พฤติกรรมการซื้อ) รู้วิธีการบริหารสต็อคสินค้า (ระบบหลังร้าน) และเข้าใจธุรกิจของเรา (การพัฒนาต่อยอด) สําหรับคนที่เป็น Startup จะต้องเริ่มต้นจากสิ่งเหล่านี้ คือ การค้นหาผลิตภัณฑ์ที่จะขาย การหา Supply Chain การตั้งราคาสินค้า การคิดรายการโปรโมชั่น การวางแผนการขายในตลาดออนไลน์ และนําเสนอไอเดียของคุณ (เพื่อขอสินเชื่อหรือการหาคนร่วมทุน) Steven Zheng, CEO of Hangzhou Kefanimport & Export ผู้เขียนหนังสือชื่อ Cross-Border E-Commerce Theory and Practice ซึ่งมียอดขายมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้กล่าวว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยยังเป็นตลาดที่สดใส มีแนวโน้มเติบโต อย่างปัจจุบันคนไทยอยู่ในระบบการค้าออนไลน์เพียงร้อยละ 17 ของประชากรไทยทั้งหมด ในขณะที่ข้อมูลจาก Lazada ประเทศไทย สรุปสถิติที่น่าสนใจว่า ปัจจุบันมีจํานวนผู้ขายสินค้าในลาซาด้ามากถึง 46,000 ราย มีอัตราการเติบโตมากถึง 150% นอกจากนั้น ข้อมูลล่าสุดพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 9.3 ชัวโมงต่อวัน ใช้สมาร์ตโฟนรวมกันมากถึง 81% คนไทยนิยมใช้ Live VDO มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก สมาชิกเฟสบุ้คของไทยมีมากถึง 51 ล้านคน ใช้ Line มากถึง 41 ล้าน กรุงเทพมหาครคือสถานที่ที่มีคน Check In มากที่สุดในโลก สถิติเหล่านี้คือสัญญาณว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในเมืองไทยจะเติบโตอย่างเข้มข้น

วันนี้ถ้าคนไทยเพียงแค่คิดอยากจะขายสินค้าออนไลน์ จะไม่ใช่เรื่องที่ยากต่อไปอีกแล้ว โดยลาซาด้าภายใต้บังเหียนของอาลีบาบายืนยันว่า เรามีระบบที่ออกแบบไว้ โดยสามารถอนุมัติให้ใช้งานภายใน 5 นาที ไม่มีข้อบังคับ ไม่มีค่าปรับ ไม่มีการจํากัดการสังซื้อ และมีการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในทุกหนึ่งเดือนจะมีคนเข้าชมเว็บไซต์ลาซาด้า 100 ล้านคน มีคน Follow ในเฟสบุ้คและอินตาแกรม 20 ล้านคน วันนี้ลาซาด้าได้ทําให้ทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนใช้งานง่าย สะดวก และประหยัด หรืออนาคตคือไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบของเราจะมีระบบการสมัครเพื่อเปิดร้านขายสินค้า ระบบช่วยเหลือผู้ขาย (ผ่านมหาวิทยาลัยออนไลน์) แบรนด์พันธมิตร และการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ซื้อ

ข้อมูลจากทีมงานของอาลีบาบาบอกว่า พฤติกรรมบริโภคของคนจีน ชอบจับจ่ายสินค้าในกลุ่มอาหาร นิยมซื้อของชิ้นเล็กเพื่อเป็นของขวัญให้กับครอบครัว เพื่อนสนิทในเทศกาลสําคัญ วันนี้คนจีนเลือกใช้สินค้ามากขึ้น ดังนั้นการผลิตสินค้าต้นทุนต่ำของจีนจึงไม่ได้ต่ำเหมือนกับอดีตอีกแล้ว ปัจจุบันต้นทุนเริ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากคนจีนเริ่มสนใจสินค้าที่คุณภาพดี บริการดี จึงทําให้การผลิตที่ใช้วัตถุดิบต้นทุนต่ำใช้ไม่ได้ และเป็นเหตุผลที่คนจีนเริ่มมองหาสินค้าจากตลาดที่มีคุณภาพอย่างเช่นประเทศไทย วันนี้สินค้าไทยที่ติดอันดับขายดีในเว็บไซต์ของอาลีบาบาจะประกอบด้วย 4 หมวดหลัก คือ Food & Beverage, Fruit Product, Food Ingredients, Agriculture เราจะเห็นว่า “ทุเรียน” คือกระแสสําคัญ เป็นตลาดผลไม้สดที่คนจีนนิยมรับประทานกันมากในปัจจุบัน

Savannah Zheng

Savannah Zheng, CEO of Savall Internation & Guanghou Awins Training วิทยากรอันดับหนึ่งในสิบของอาลีบาบาได้ให้คําแนะนําว่า วันนี้เธออยากให้คนไทยมาสนใจตลาดอีคอมเมิร์ซ มันคือ Power of Marketing ตัวใหม่ที่ดีที่สุดของทุกประเทศ วันนี้ถ้าหากมีผู้ประกอบการคนไทยสนใจจะทําธุรกิจบนตลาดออนไลน์ ขอให้สนใจใน 3 เรื่อง คือ การเลือกสินค้ามาขายจะต้องให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์หรือค้นหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การเข้าไปอยู่ในระบบ Supply Chain ที่เหมาะสมและสุดท้ายคือ ต้องให้ความสําคัญกับงานวิจัยในตัวสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง วันนี้ตลาดออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก ใครๆ ก็สามารถทําได้…


เรียบเรียงโดย Sakda Hwankaew (คณะทํางาน EEC TOP)