อีอีซี ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เดิมพันอนาคตประเทศไทย

Problem :

• เมืองไทยติดกับดักรายได้ปานกลางเรื้อรังยาวนานหลายสิบปี

• พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเรี่ยวแรงกำลังอ่อนล้า

Solution : ต้องสร้างกลไกใหม่ที่มีพลังขับเคลื่อนความเติบโตของเศรษฐกิจ

อีอีซี ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “Eastern Economic Corridors-EEC” ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยองซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชาจุดประกายขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อนอาจจะดูโหวงเหวงเลื่อนลอยหาความมั่นใจได้ยากเย็นเข็ญใจเต็มทีในเบื้องต้นแต่ตอนนี้กลับกำลังเดินหน้าพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กับความเชื่อมั่นที่ค่อยๆพอกพูนเพิ่มขึ้นในทุกระดับ

เหตุที่ความเชื่อมั่นต่ออีอีซีบางเบาดุจปุยนุ่นปุยสำลีในช่วงต้นมีปัจจัยเหตุผลสนับสนุนสำคัญ 2 ประการ

ประการแรกรัฐบาลก่อนหน้านี้เคยแสดงอาการจริงจังขึงขังว่าด้วยการ “สร้างเมืองใหม่” ถึงขั้นกำหนดพิกัดพื้นที่เป็นตุเป็นตะไม่ว่าจะเป็น”นครนายก” หรือ”ฉะเชิงเทรา” แต่สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นเพียง “ลมเพลมพัด” ปล่อยให้ชาวบ้าน “ฝันค้าง”…ปล่อยให้นักลงทุนที่แห่ไปจับจองซื้อที่ดินเตรียมขยับขยายการลงทุนต้องบาดเจ็บไปตามๆกัน

ประการที่สองรัฐบาลชุดปัจจุบันนี่แหละออกประกาศกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ 11 จังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแต่จนแล้วจนรอดพัฒนาการความก้าวหน้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 11 จังหวัดชายแดนก็กระดืบไปได้ไม่กี่คืบ

ความเตาะแตะต้วมเตี้ยมของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 11 จังหวัดชายแดนที่เฉื่อยชาเชื่องช้ายิ่งกว่า “ตัวสล็อท” ในหนังแอนนิเมชั่นของวอลท์ดีสนีย์มีต้นสายปลายเหตุหลักสำคัญที่สุดประการเดียวคือ “คอขวดระบบบริหารราชการ”

มาถึงอีอีซีซึ่งเป็นเสมือนนวัตกรรมความคิดริเริ่มใหม่น่าเชื่อว่ารัฐบาลได้สังเคราะห์และวิเคราะห์บรรดาข้อบกพร่องทั้งหลายพร้อมกับสร้างชุดมาตรการแก้ไขไว้เรียบร้อยก่อนที่จะประกาศเดินหน้าเต็มสูบ

ข้อบ่งชี้ที่สะท้อนถึงการถอดบทเรียนความล้มเหลวเพื่อเปิดประตูไปสู่ความสำเร็จในการผลักดันอีอีซีของรัฐบาลมีให้เห็นในหลายประเด็น

ประเด็นแรกคือการสร้างกลไกพิเศษทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพเบ็ดเสร็จในการเดินหน้าอีอีซีภายใต้คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ประเด็นที่สองคือการตรากฎหมายพิเศษเฉพาะเพื่อรองรับการพัฒนาอีอีซี

ประเด็นที่สามคือการกำหนดชุดมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่การลงทุนในอีอีซีแบบเบ็ดเสร็จ

ประเด็นที่สี่คือการกำหนดประเภทกิจการที่จะเข้าไปลงทุนในอีอีซีต้องเป็นกิจการที่มีพลังขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเต็มเปี่ยมและเป็นมิตรต่อชุมชนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ห้าคือกำหนดกระบวนการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา

นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ประธานคณะกรรมการผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเกาะติดความเคลื่อนไหวอีอีซีอย่างใกล้ชิดและเชื่อมั่นในความสำเร็จของอีอีซีอย่างสูงได้ประมวลเหตุผลสนับสนุนความเชื่อมั่นแล้วจำแนกออกมาให้ได้รับทราบทั่วกันผ่านชุดข้อมูลที่หลากหลายชุดข้อมูลที่ชวนให้ประกายความหวังความเชื่อมั่นลุกโชนขึ้นคือแนวโน้มการลงทุนทั้งโดยภาครัฐและเอกชนที่คาดว่าจะเทเข้าไปในอีอีซีช่วง 5 ปีแรกจะมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าจีดีพีประเทศตอนนี้

ทำไมถึง ต้องมี อีอีซี

 

แผนพัฒนา อีอีซี กำหนดบุคลิกของ 3 เมืองในอีอีซีไว้อย่างชัดเจน 

ชลบุรี จะถูกพัฒนาไปสู่ความเป็น Modern of the East ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของเมืองไทย 

ระยอง จะถูกพัฒนาไปสู่ความเป็นมหานครของการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี 

ฉะเชิงเทรา จะถูกพัฒนาไปภายใต้แนวทาง Thai Way of Life เป็นเมืองแห่งการอยู่อาศัยที่มีความทันสมัย สะดวก สบาย

อีอีซี คือขุมพลังที่เป็นความหวังสำหรับอนาคตประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปได้เท่านั้น แต่ยังหวังช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีไปพร้อมๆกับคุณภาพชีวิตคนไทยทั้งประเทศ

เดิมพันความสำเร็จของอีอีซี จึงไม่ต่างอะไรกับเดิมพันความสำเร็จของคนไทย..ของประเทศไทย !!!


ติดตามทุกเรื่องของ EEC ได้ที่นี่

EEC FOCUS

Mission Possible! 3 เมืองนวัตกรรม EECi ขับเคลื่อน EEC