โครงการที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น Smart Healthcare เป็นโครงการนำร่องที่เกิดขึ้น ณ เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยทางเทศบาลจับมือกับ Dell, Intel และศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (ICIC) จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในการดูแลผู้สูงวัย รวมทั้งผู้ป่วยตามครัวเรือนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข


ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

การสนับสนุนจากหลายฝ่ายแบ่งได้เป็น

  • Dell สนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ
  • Intel สนับสนุนระบบซอฟต์แวร์ ชิป การปฏิบัติการ
  • ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เข้ามาช่วยสนับสนุนบุคลากรในท้องถิ่น โดยเฉพาะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ให้สามารถเรียนรู้และสร้างงานด้านเทคโนโลยีได้  

aider, IoT

ภาพรวมระบบดูแลผู้สูงอายุ

ภาพรวมระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรม IoT

โพสต์โดย โครงการ Smart Living & Safety สำหรับเมืองอัจฉริยะ เมื่อ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017

ถ้าจะใช้งาน Aider ต้องมีอะไรบ้าง

  • Aider อุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้สูงวัยหรือผู้ป่วย มี 2 แบบให้เลือกคือ สร้อยและนาฬิกา
  • กล่องควบคุมหลัก (Gateway) ได้แก่ กล่องควบคุมหลักของเดลล์ (Dell IoT Gateway) รูปร่างเหมือนกล่องรับไวไฟ มีพอร์ตให้เสียบสายแลน แอร์การ์ด ซิม และมีเสารับสัญญาณความเคลื่อนไหวจากอุปกรณ์ Aider สำหรับติดตั้งในที่พักอาศัย อีกตัวคือ Dell Edge Gateway 5000 Series สำหรับติดตั้งในสถานที่กลางที่จะใช้มอนิเตอร์อาการของผู้สูงวัยหรือผู้ป่วย
aider, IoT
ด้านซ้ายคือ Dell IoT Gateway ด้านขวาคือ Dell Edge Gateway 5000 Series

Aider มาอย่างไร ใครผลิต?

อุปกรณ์สวมใส่ Aider นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท BAESLab พัฒนาขึ้น โดยส่งสัญญาณผ่าน Bluetooth 4.0 ในกรณีที่ผู้สูงวัยต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถกดปุ่มที่ Aider ได้ หรือถ้าผู้สูงวัยเคลื่อนไหวรวดเร็วผิดปกติ เช่น ลื่นล้มในห้องน้ำ ทำให้อุปกรณ์ Aider เคลื่อนไหวปุบปับ รุนแรง Aider ก็จะส่งสัญญาณ (Alert) ผ่านกล่องควบคุมหลักไปยังส่วนกลางที่มีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อยู่ จากนั้นจะมี SMS แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของญาติหรือผู้ดูแลทันที ความช่วยเหลือก็จะไปถึงผู้สวมใส่ได้อย่างรวดเร็ว

senior, aider, IoT

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สูงอายุจะมีการเก็บไว้บนคลาวด์ซึ่งติดตั้งไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Dell ซึ่งทาง ม.บูรพาและ BAESLab พัฒนา IoT Framework เอาไว้ ดังนั้น อุปกรณ์สวมใส่ Aider จึงสามารถเก็บข้อมูลและรายงานกิจวัตรประจำวันของผู้สวมใส่ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วย

ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตำบลแสนสุขมีประมาณ 46,000 คน และเป็นผู้สูงอายุ 15% ของประชากรทั้งหมด ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ระบุว่า จากการสำรวจตามบ้านเรือนผู้สูงอายุ บุตรหลานจะไม่อยู่บ้านช่วงกลางวัน แม้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรจึงดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดโครงการ Smart Healthcare ขึ้นตั้งแต่ปี 2557

Chonburi
ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

โครงการ Smart Healthcare นี้มีเป้าหมายระยะสั้นคือ ติดตั้งเครื่องมือ IoT ตามบ้าน 140 ครัวเรือนภายในเดือนมกราคม 2559 ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือ ขยายการติดตั้งให้ครอบคลุุมไปถึงการรักษาความปลอดภัย การท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าทำ Smart Security, Smart Tourism เพื่อให้เทศบาลตำบลแสนสุขเข้าสู่ Smart City อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต


 


เรียบเรียงข้อมูลจาก

Comments are closed.