กองทัพเรือเปิดรับฟังเสียงชาวระยอง ก่อนเนรมิต ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็น เมืองการบินภาคตะวันออก แห่ง EEC

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และเป็นว่าที่ “เมืองการบินภาคตะวันออก ที่จะสรร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศมหาศาล