เครือข่าย CAEC แปดริ้วแนะ 6 แนวทางแก้ ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ EEC

ปัจจุบันพบว่ามีขยะพลาสติกและขยะอิเลคทรอนิคส์ ที่ส่งมาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ความสั่นสะเทือนอื่นๆ จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อตนเองและชุมชน และมีความฝังใจว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะทำให้เกิดมลพิษไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง จนทำให้เกิดการรวมตัวกันต่อต้านโรงงานทุกประเภทที่จะมาก่อตั้งในพืนที่