สรุปวิธีทำให้สินค้าไทยไปอยู่ในมือคนจีน จากงานมหกรรมการค้าและการลงทุนบนเส้นทางสายไหมใน “ซีอาน”

ในงาน มหกรรมการค้าและการลงทุนบนเส้นทางสายไหม ครั้งที่ 22 หรือ มหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย ที่จัดขึ้นในนครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการอีกหลายชาติที่ร่วมออกบูธ ประชาสัมพันธ์ประเทศ สินค้า บริการ ตลอดจนวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหมู่ชาวจีนด้วย