อีอีซี เชื่อมโลก พร้อมเป็นประตูสู่เอเชีย ” เชื่อมโลกให้ไทยแล่น “

เปิดเวทีสัมมนา “อีอีซี เดินหน้า เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น : โอกาสของนักลงทุนไทย” โชว์ความพร้อมของภาครัฐหลัง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ พ.ร.บ. อีอีซีบังคับใช้