เข้าใจ ‘อีสปอร์ตไทย’ ส่องโอกาสทางธุรกิจที่ไปไกลได้มากกว่า ‘เกม’

การพัฒนากีฬา อีสปอร์ตไทย ก้าวล้ำไปขนาดไหนแล้ว และในแง่ของการทำธุรกิจ กีฬา อีสปอร์ตไทย นี้ สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างไรบ้าง