ศูนย์คอนเทนเนอร์รถไฟนครคุนหมิง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2549 โดยบริษัท China United International Rail Containers Co.,Ltd. (CUIRC หรือ CRIntermodal) เป็นศูนย์คอนเทนเนอร์รถไฟ 1 ใน 18 แห่งของจีน ที่ CUIRC ก่อสร้างขึ้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนครคุนหมิงและพื้นที่โลจิสติกส์หวังเจียอิ๋ง ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เขตโลจิสติกส์สำคัญในนครคุนหมิง จึงถือเป็นท่าเรือบกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจีนที่รัฐบาลมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟของมณฑลยูนนานที่เชื่อมจีนตอนในกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 1,239 หมู่ (ประมาณ 516 ไร่) สามารถรองรับสินค้าได้ปีละ 400,000 TEU (ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต) ปริมาณรองรับสินค้าในปัจจุบันติด 3 อันดับแรก จาก 12 แห่งในจีนที่เปิดดำเนินการแล้ว

ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 5 ชั้น 1 อาคาร (ชั้น 1 เป็นจุดบริการลูกค้า) และพื้นที่ขนส่งสินค้า โดยพื้นที่ขนส่งสินค้าสามารถวางตู้คอนเทนเนอร์ได้ประมาณ 400 ตู้ มีรางรถไฟหลัก 4 เส้น คือ สำหรับรถไฟวิ่งเข้า-ออก 2 เส้น และสำหรับวางสินค้า 2 เส้น มีพื้นที่โกดังขนาด 27,000 ตร.ม. และมีอุปกรณ์ยก/ขนสินค้าครบครัน ได้แก่ รถโฟล์คลิฟท์ รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ เครื่องเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ ตาชั่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับชั่งรถบรรทุก และยังติดตั้งกล้องวงจรปิด 88 ตัว


ศูนย์ฯ ให้บริการ 3 ส่วน ได้แก่ 1) การขนส่งสินค้า 2) โลจิสติกส์ เช่น รับส่งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ ตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไป ตู้ขนของเหลวและสินค้าชนิดผง (ปูนซีเมนต์) และตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น 3) งานอื่น ๆ เช่น ล้างและซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ และให้เช่าโกดัง


จุดเด่นของการดำเนินงานขนส่งสินค้าอยู่ที่ระบบข้อมูลการทำงานที่เป็นระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เมื่อรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล่นเข้าสู่ศูนย์ฯ ผ่านช่องเอกซเรย์ ข้อมูลของตู้คอนเทนเนอร์จะปรากฎบนหน้าจอ เช่น เลขที่ตู้ ประเภทสินค้า และความเสียหายของตู้ จากนั้นรถจะถูกปล่อยออกมา โดยคนขับรถจะได้รับใบรายการแสดงข้อมูลการเข้าจอดรถในพื้นที่ขนส่งสินค้าที่กำหนดไว้ และเจ้าหน้าที่จะทราบจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการแบ่งแยกการจอดรถตามประเภทสินค้าและพื้นที่ส่งของ ขณะเดียวกัน ลูกค้าก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการขนส่งสินค้าได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยกระบวนการตั้งแต่รถบรรทุกเข้ามาจนถึงขนตู้คอนเทนเนอร์ลง จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที และหากมีสินค้าขนออกไปจะใช้เวลาอีก 15 นาทีเช่นกัน

ปัจจุบัน ศูนย์ฯ มีบริการขนส่งสินค้าตรงภายในประเทศ (ไม่หยุดสถานีระหว่างทาง) จากนครคุนหมิงไปเมืองต่าง ๆ ได้แก่ เฉิงตู หนานหนิง กว่างโจว เซี่ยงไฮ้ เจิ้งโจว จี๋หนาน ฮาร์บิน (จากคุนหมิงไปฮาร์บินใช้เวลาประมาณ 40 ชม.) โดยสินค้าขาเข้าและขาออกส่วนใหญ่มาจากหนานหนิง กว่างโจว และเฉิงตู ทั้งนี้ สินค้าขาออกที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของยูนนาน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี น้ำตาล โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (non-ferrous metal) แร่ฟอสฟอรัส และยาสูบ

สำหรับการส่งออกไปต่างประเทศ นอกเหนือจากเส้นทางรถไฟคุนหมิง-เวียดนามแล้ว ยังส่งออกไปตามเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติจีนยุโรป (China-Europe Railway Express) จากคุนหมิง-รอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (เดินรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2558 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 วัน) และคุนหมิง-การาจี ประเทศปากีสถาน โดยในปี 2560 ศูนย์ฯ ส่งออกสินค้ายูนนาน ประกอบด้วย ยาสูบ เมล็ดกาแฟ ยางพารา และส่วนประกอบของโลหะ ผ่านเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติไปยุโรปและเอเชียกลาง 7,272 TEU หรือ 128,250 ตัน


ศูนย์ฯ เป็นชุมทางเชื่อมการขนส่งสินค้าทางรถไฟในรูปแบบการขนส่ง Multimodal transport โดยทางรถไฟ เดินรถจากคุนหมิงเชื่อมสู่เส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติไปยุโรป และเส้นทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ไปออกที่ท่าเรือเซินเจิ้น และบางส่วนผ่านเวียดนามออกสู่ทะเลที่ท่าเรือไฮฟอง (เส้นทางออกทะเลที่ใกล้สุดของมณฑลยูนนาน) และคาดว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะเชื่อมโยงสู่ประเทศไทย หากโครงการเส้นทางรถไฟจีน (มณฑลยูนนาน)-ลาวแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการขนส่งของสินค้าไทยไปจีน เอเชียกลางและยุโรป


โดย : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง


แหล่งข้อมูล
– จากการเยี่ยมชมศูนย์คอนเทนเนอร์รถไฟนครคุนหมิง
http://www.crintermodal.com/cn/index.asp