เมื่อเอ่ยถึงเมืองท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ พัทยา ต้องมาแรงแซงโค้งมาเป็นอันดับต้นๆ ที่ใครๆ ก็ต่างนึกถึงแน่นอน เพราะนอกจากชายหาดยาวสุดลูกหูลูกตาให้เล่นน้ำกันได้อย่างปลอดภัยแล้ว พัทยา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายให้ได้ไปเยี่ยมเยือน เมืองชายทะเลแห่งนี้ จึงควรค่าแก่การยกระดับให้เป็น พัทยา ที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All อย่างชัดเจน


เป็นที่น่ายินดีที่แนวคิดในการพัฒนา และยกระดับให้ พัทยา ที่ท่องเที่ยว ยอดนิยม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้ได้มาตรฐานในทุกด้าน เพื่อยกระดับขึ้นมาเป็น ที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยความร่วมมือของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ที่ได้คัดเลือกให้ พัทยา เป็น เมืองต้นแบบของ แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง” ไปเมื่อเร็วๆ นี้

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการประกาศเป้าประสงค์ของภารกิจนี้ไว้อย่างชัดเจน คือ

“ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ ผู้พักฟื้นสุขภาพ และคนที่ใช้รถเข็น ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ได้ ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลก”


Friendly Design หัวใจสำคัญของการพัฒนา Tourism for All

ที่ผ่านมา กระแส Friendly Design ได้เกิดขึ้นในแวดวงการท่องเที่ยวไทยมาระยะหนึ่งแล้ว ด้วยความมุ่งหมายให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นในบ้านเรา สถานที่ท่องเที่ยว หรือหลายกิจการที่เกี่ยวข้องในแวดวงการท่องเที่ยว ก็ได้ปรับเปลี่ยนและออกแบบสถานที่ การให้บริการสาธารณะ ให้ตอบโจทย์คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ โดยปราศจากอุปสรรคที่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากสภาพร่างกาย อายุ และเพศสภาพ

โดยอุบายที่ใช้ในการปฏิวัติการออกแบบและปรับเปลี่ยนการให้บริการ คือ หลักอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ซึ่งมี keywords 2 เรื่องหลัก คือ

  • กลุ่มเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนตามหลัก Friendly Design คือ คนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายโดยกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสำคัญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้มีเงื่อนไขทางกายและอายุ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ตำรวจ-ทหารผ่านศึก สตรีมีครรภ์ และเด็กเล็ก และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้
  • วิธีปรับการออกแบบสถานที่ อาคาร แหล่งท่องเที่ยว ตามหลัก Friendly Design ยกตัวอย่าง ตึกอาคารที่มีทางลาดมาตรฐานทั่วทุกจุด ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง มีลิฟต์ขึ้นลงชั้นต่างๆ มีที่จอดรถ และมีห้องสุขาสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น มีราวจับกันลื่นล้ม ไปจนถึงรถเมล์ชานต่ำที่ทุกคน ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถใช้บริการได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นต้น

เปิดภารกิจ พัฒนา พัทยา ที่ท่องเที่ยว ของทุกคน

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า

“ความร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All”

ด้าน กฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัด Workshop ในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการพัฒนาเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยเฉพาะการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป ถือเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าทันสมัยที่ดีเยี่ยมให้แก่ประเทศไทย ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลชั้นนำของโลก

ในการ Workshop ครั้งนี้ มีเจ้าของโรงแรมที่ประสบความสำเร็จในการปรับโรงแรมให้ถูกต้องตามหลักอารยสถาปัตย์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ และมีผู้สนใจที่เป็น สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น ตัวแทนจากสวนนงนุช ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมในพื้นที่พัทยา ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง เข้าฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย


ที่มา : http://www.dasta.or.th/dastaarea3/th/component/k2/item/439-news19-07-2561

อยากรู้เรื่องเที่ยวพัทยา แอปพลิเคชัน Smart Pattaya ช่วยได้

เปิดตัวแอปพลิเคชัน Smart Pattaya ตอบโจทย์ทุกเรื่องเที่ยวพัทยา เพชรเม็ดงามในพื้นที่ EEC