รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยประจำปี 2561 (The Report : Thailand 2018) เป็นรายงานฉบับล่าสุดของ อ็อกซ์ฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (Oxford Business Group หรือ โอบีจี) บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยระดับโลก ซึ่งเน้นความสำคัญของแนวคิด Thailand 4.0 และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ อีอีซี) ซึ่งจะช่วยฟื้นระดับการลงทุนของต่างประเทศ 


ทบทวนแนวคิดและเป้าหมายของ Thailand 4.0 กันก่อน

รายงานเศรษฐกิจของประเทศไทยประจำปี 2561 ศึกษาความพยายามของประเทศไทยในการที่จะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยการพัฒนาการผลิตที่ทันสมัยและบริการที่มีมูลค่าสูง ครอบคลุมราย

The Report Thailand 2018

ละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยุคใหม่ (S-curve Industries) ซึ่งต้องพัฒนาเป็นลำดับแรกๆ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมดั้งเดิมซึ่งได้รับการฟื้นฟูภายใต้โครงการไทยแลนด์ 4.0 เช่น อุตสาหกรรมอาหารและการผลิตยานยนต์

ประเทศไทยยังวางเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาค และมุ่งมั่นที่จะขยายอุตสาหกรรมนี้ด้วยการลงทุนในระบบนิเวศนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง โดยในรายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยประจำปี 2561 นำเสนอแผนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป รวมถึงการขยายเมืองอัจฉริยะ 100 แห่งทั่วประเทศ และการเปลี่ยนจากระบบเทคโนโลยี 4G เป็น 5G 


เริ่มวิเคราะห์โครงการและโครงสร้างพื้นฐาน

อ็อกซ์ฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (โอบีจี) วิเคราะห์โครงการพัฒนาล่าสุดในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยว่า

มีความพยายามที่จะปรับปรุงความสามารถในการผลิตและดึงดูดให้มีการลงทุนที่มีมูลค่าสูง ในฐานที่ตั้งอุตสาหกรรมดั้งเดิมตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ด รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่เคยเป็นพื้นที่ด้อยการพัฒนามาก่อน

โอบีจียังพิจารณาบทบาทสำคัญของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships) ในการทำให้โครงการต่างๆ บรรลุผล โดยเฉพาะในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งดำเนินการโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีความร่วมมือกับประเทศจีนในด้านการเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว-ไทย เข้ากับ โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ของจีน พบว่า

จากการที่ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์
และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ
ทำให้ประเทศไทยมุ่งขยายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
รวมทั้งพัฒนาต่อยอดสินค้าฟุ่มเฟือย

the report thailand 2018 tourism
https://oxfordbusinessgroup.com/thailand-2018/tourism

เผยสิ่งที่ประเทศไทยยังพัฒนาได้อีก

รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยฉบับนี้ ยังมีการพิจารณาภาคธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนา ได้แก่

  • ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ งานแสดงนิทรรศการนานาชาติ (MICE) 
  • การดูแลสุขภาพ
  • การฮันนีมูน
  • การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยฉบับนี้ นำเสนอแก่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และให้แนะนำโดยละเอียดของแต่ละภาคส่วนแก่นักลงทุน นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผลงานของบุคคลสำคัญต่างๆ อาทิ

  1. ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  2. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  3. ปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย
  4. ปิแอร์ เจฟเฟอร์ ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แอร์บัส กรุ๊ป
  5. อนุทิน ชาญวีรกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอนจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สองผู้บริหารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทย

“ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ประเทศกำลังเตรียมที่จะกลับสู่กฎแห่งประชาธิปไตย นอกจากนี้ ข้อพิพาททางการค้าระหว่างอเมริกาและจีนก็ยังคงเป็นปัญหา” 

โอลิเวอร์ คอร์น็อค : oxfordbusinessgroup.com

โอลิเวอร์ คอร์น็อค บรรณาธิการอำนวยการของโอบีจี แสดงความคิดเห็นก่อนเปิดตัวรายงานฯ และบอกเพิ่มเติมว่า ในขณะที่ประเทศไทยพยายามต่อสู้กับการลงทุนที่ลดลงของต่างชาติหลังจากที่รัฐบาลทหารเข้ายึดอำนาจ โครงการความริเริ่มใหม่ๆ เริ่มแสดงให้เห็นผลอย่างชัดเจน โดยมีตัวเลขระบุว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) สูงกว่าเป้าหมายของประเทศที่ตั้งไว้ในปี 2560

“อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้องการสูงกำลังก้าวหน้าไปด้วยดี ส่งสัญญาณให้เห็นภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ดีในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2561 และในวันข้างหน้า”

แพททริก คุก บรรณาธิการประจำภูมิภาคเอเชียของโอบีจี กล่าวเสริมว่า ประเทศไทยพยายามกระตุ้นความสนใจของนักลงทุนท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วในภูมิภาคและการแข่งขันที่เข้มข้น 

“โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนกำลังปรับเปลี่ยนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกันก็มีการเร่งให้เกิดการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน และแม้ว่าการแข่งขันจะรุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมยุคใหม่ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แต่ประเทศไทยก็มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและจุดแข็งมากมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยที่พยายามก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง”


เกี่ยวกับการจัดทำรายงานฉบับนี้

รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยประจำปี 2561 ได้รับความร่วมมือด้านการจัดทำจากหอการค้าอเมริกัน ได้รับความอนุเคราะห์จากบีดีโอ ไทยแลนด์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ จำกัด ในการรวบรวมงานวิจัยภาคสนามซึ่งใช้เวลามากกว่า 12 เดือน โดยทีมนักวิเคราะห์ของอ็อกซ์ฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป ซึ่งในรายงานจะประเมินแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รวมถึงข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค โครงสร้างพื้นฐาน การธนาคาร ฯลฯ 

คลิกเพื่ออ่าน รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยประจำปี 2561 ฉบับเต็ม