อีกนานไหม ‘ท่าอากาศยานอู่ตะเภา’ จะได้เป็น ‘เมืองการบินภาคตะวันออก’

ตามติด Market Sounding ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา)