มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ ‘ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา’ ล่าสุด โอเปอเรเตอร์ค่ายสีเขียว เอไอเอส ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา ‘Smart Terminal’ สนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้อู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเชิงพาณิชย์ที่ทันสมัย และเป็น Aviation Hub ในอนาคต


เอไอเอสมุ่งพัฒนา Smart Terminal ใด อย่างไร

ในช่วงก่อนการสร้างและเปิดใช้อาคาร ให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ลำดับที่ ของกรุงเทพมหานครในอนาคต ซึ่งจะเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ากับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิตามแผนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EECหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้นโยบาย Thailand 4.0  ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เปิดโอกาสให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือของเอไอเอส ร่วมพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นส์ให้ อาคารผู้โดยสารหลังที่ เป็น ‘อาคารผู้โดยสารอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart Terminal’ ในระยะแรกประกอบด้วย ส่วนหลัก คือ 

  1. ยกระดับการให้บริการผู้โดยสารด้วยแอปพลิเคชัน UTapao ที่จะมีข้อมูลด้านการบินและสนามบินอยู่ในแอปฯ เดียว อาทิ สถานะตารางการบิน บริการการเดินทางไปกลับสนามบิน บริการที่จอดรถ  รวมถึงแผนที่แสดงจุดให้บริการต่างๆ ที่เสริมระบบการนำทางและการแสดงข้อมูลการบริการภายในสนามบินด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (ARซึ่งจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร
  2. เสริมระบบบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารด้วยเทคโนโลยี Video Analytics ประกอบด้วยเครือข่ายกล้องวงจรปิดทั่วอาคาร โปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผลภาพปัญญาประดิษฐ์ และบิ๊กดาต้า ด้วยการประยุกต์ใช้เป็นระบบตรวจจับและรับรู้ใบหน้าบุคคล (Face Recognitionในพื้นที่สนามบิน เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย เช่น กรณีมีบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย ระบบจะแสดงข้อมูลความหนาแน่นของผู้โดยสาร (Heat Map Analytics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารและบริการของการท่าอากาศยาน


ถามตรงๆ ใครลงทุนพัฒนาระบบ?

เป้าหมายหลักของความร่วมมือดังกล่าว คือ เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่ท่าอากาศยานและเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพการบริหารอาคาร ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า 

เราเชื่อว่า EEC คือก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจประเทศครั้งใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน เอไอเอสจึงมีความยินดีลงทุนพัฒนาทั้ง ระบบ พร้อมให้บริการได้ในราวไตรมาส ของปีนี้ โดยหวังว่าจะเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาอาคารผู้โดยสารในสนามบินให้เป็นอาคารผู้โดยสารอัจฉริยะ หรือ Smart Terminal เต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต”


ติดตามความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของท่าอากาศยานอู่ตะเภา

อีกนานไหม ‘ท่าอากาศยานอู่ตะเภา’ จะได้เป็น ‘เมืองการบินภาคตะวันออก’

เดินหน้า เมืองการบินภาคตะวันออก EEC 2แสนล้าน