ในขณะที่ไทยกำลังขะมักเขม้นสร้าง รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ใน สปป.ลาวก็มี รถไฟลาว-จีน (ความเร็วปานกลาง) เช่นเดียวกัน โดยเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปลายปี 2559 และเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-สิงคโปร์ ตามนโยบาย One Belt One Road ของจีน


รถไฟลาว-จีน ตั้งเป้าเสร็จปี 2565

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างจีนได้ว่าจ้างช่วงบริษัทลาวจำนวน 20 บริษัท เพื่อก่อสร้างทางรถไฟ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทจีน และหากเส้นทางรถไฟสายนี้เสร็จสมบูรณ์จะเชื่อมผ่าน 5 ประเทศ คือ จีน (คุนหมิง)-สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ครอบคลุมระยะทางทั้งหมดประมาณ 3,000 กิโลเมตร

โครงการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวมีมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2.3 แสนล้านบาท ระยะทางกว่า 427 กิโลเมตร เริ่มต้นจากเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 โดยรางรถไฟมีขนาด 1.435 เมตร มีสถานีทั้งหมด 33 สถานี / 72 อุโมงค์ / 170 สะพาน รถไฟขนส่งผู้โดยสารจะวิ่งด้วยความเร็ว 160 กม./ชั่วโมง ในขณะที่รถไฟขนส่งสินค้าจะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชั่วโมง ถือเป็นรถไฟความเร็วปานกลาง


เชื่อมต่อรถไฟไทย-จีน

เส้นทางรถไฟดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับโครงการความเร็วสูงไทย–จีน กรุงเทพฯ-หนองคาย ซึ่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างช่วงที่ 1 (กลางดง – ปางอโศก) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งเส้นทางประมาณ 4 ปี มีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดบริการในปลายปี 2564


ลาวขนหัวรถจักรขึ้นท่าเรือแหลมฉบัง

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เพจ Aero Laos นำเสนอภาพชุด “หัวจกลดไฟ” (หัวจักรรถไฟ) ที่ลำเลียงมาจากจีน ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง และขนส่งไปยังจังหวัดบึงกาฬ เพื่อข้ามโขงไปยังท่าเรือเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ซึ่งหัวจักรรถไฟดังกล่าวจะใช้สำหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามขั้นตอนแผนการของคณะรับผิดชอบก่อสร้างทางรถไฟลาว-จีน ซึ่งเป็นการทดลองระบบรางไปในตัว และปัจจุบันการก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 40%

ในขณะที่เส้นทางรถไฟไทย-จีน กรุงเทพฯ-หนองคาย ตั้งเป้าแล้วเสร็จไล่เลี่ยกับรถไฟความเร็วสูงจากลาว เพื่อเชื่อมต่อกันได้ในปี 2564-2565 ถึงตอนนั้น เมื่อประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road ไทยก็จะมีเส้นทางเชื่อมต่อไปถึงจีนโดยเส้นทาง ‘กรุงเทพฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์-คุนหมิง’


ขอบคุณภาพและข้อมูล

  • Aero Laos
  • คมนาคมลาว
  • ข่าวการบิน
  • PMT ขนส่งโดยสารและท่าเรือบึงกาฬ