เซ็นจริง ลุยจริง สำหรับ ‘HItachi’ (ฮิตาชิ) แบรนด์ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และองค์กรนวัตกรรมชั้นนำจากแดนปลาดิบ ที่ประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่า จะร่วมกับประเทศไทยผลักดันด้าน ‘IoT’ แบบเต็มสูบ ด้วยการก่อร่างสร้าง ‘Lumada Center Southeast Asia’ ในจังหวัดชลบุรี พื้นที่ EEC ที่ใครๆ ก็จับจ้องLumada คำสัญญาที่เป็นจริง

ศูนย์ลูมาดา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Lumada Center Southeast Asia) เปิดให้บริการด้าน อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) เป็นเป้าหมายหลัก เพื่อช่วยพัฒนา โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ในเฟสแรกให้แก่ผู้ประกอบการทุกรายที่สนใจจะใช้ IoT เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งความพิเศษของศูนย์ลูมาดา คือ เป็นศูนย์แรกในโลกนอกประเทศญี่ปุ่นที่ฮิตาชิให้ความสำคัญยิ่ง โดยบริษัท ฮิตาชิ จำกัด และบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด เป็นกำลังหลักในการจัดตั้งศูนย์ลูมาดา ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ‘LUMADA’

มาจาก 
illuminate + Data


นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ศูนย์ลูมาดา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากการเซ็น MOU ระหว่าง EEC กับบริษัท ฮิตาชิ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

“ตอนนั้น นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น นำแนวทาง Connected Industry เข้ามาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศไทย โดยนำระบบอัตโนมัติ (Automation) และ IoT มาช่วยยกระดับให้ฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทคนไทยในประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับฐานการผลิตระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


ปีที่แล้วมีอะไร หลังจาก METI มาเยือนไทย

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรม พา นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) พร้อมคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นกว่า 600 คน ลงพื้นที่ดูลู่ทางการลงทุนในโครงการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC พร้อมนำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จะพลิกโฉมประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

นายเซโกะให้ความมั่นใจในตอนนั้นว่า นักลงทุนญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในโครงการ EEC และในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ญี่ปุ่นมีความชำนาญ และหวังจะให้ไทยเป็นประตูเชื่อมให้ญี่ปุ่นออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียนได้โดยเร็ว ทั้งด้านการค้า การคมนาคม เทคโนโลยี รวมถึงการเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ


บทบาทของพี่เลี้ยงด้าน IoT ที่ปรึกษาด้านการเชื่อมต่อ

นอกจากฮิตาชิจะมาตั้งศูนย์ลูมาดา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขยายธุรกิจ IoT แล้ว ยังทำงานเสมือนเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาในด้าน Connected Industry ให้แก่บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและบริษัทไทย โดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้การปรับตัวเข้าสู่ IoT เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ในด้านเป้าหมายของศูนย์ลูมาดานั้น มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในภาคการผลิตด้วยการเข้าถึงโรงงานทั่วประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระยะแรก เป็นการยกระดับความสามารถในการผลิตเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จากหลากหลายเครื่องมือ เช่น การติดตามและตรวจสอบจากระยะไกล (Distance monitoring) ในระยะต่อไปก็จะยกระดับสู่การจัดการระหว่างโรงงานต่อโรงงาน (Inter-Factories) ด้วยการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ


Lumada hitACHI EEC AMATA อมตะ ลูมาดา

สรุป 3 ภารกิจสำคัญและ 7 สิ่งที่ศูนย์ Lumada ช่วยพัฒนาได้

1) สร้าง IoT แพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต ผ่านการเชื่อมต่อและวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของลูกค้า (big data analytics)

2) สร้าง solution ผ่านการใช้เทคโนโลยี (co-creating digital solutions)

3) นำเครื่องมือ AI ของศูนย์ลูมาดา รวมกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการดำเนินงาน (Operational : OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้าด้วยกัน เพื่อนำไปปรับใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจที่หลากหลายและมีความต้องการใช้งานหลายรูปแบบ

ในมุมของการช่วยพัฒนาศักยภาพประเทศไทย 7 ด้าน มีดังนี้

  • ด้านการบริหารจัดการเมือง
  • ด้านการแพทย์
  • ด้านความปลอดภัย
  • ด้านโลจิสติกส์
  • ด้านอาคารสถานที่
  • ด้านระบบราง
  • ด้านโรงงาน

อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูกันต่อไปว่า หลังจากมีแลนด์มาร์ค ‘ลูมาดา’ แห่งนี้แล้ว ภายใน 6-12 เดือน จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของโรงงานในพื้นที่ EEC เป็น ‘Smart Factory’ ได้มากน้อยเพียงใด เรื่องนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ของญี่ปุ่นล้ำหน้าไปมาก และไม่ได้ถ่ายทอดให้ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่อยู่ต่างแดนรู้ได้ง่ายๆ เว้นแต่ปักหมุดจริงจังว่าจะร่วมพัฒนาข้ามแดน เช่น ฮิตาชิ หัวหอกรายแรกของญี่ปุ่นที่เข้ามาส่งต่อเทคโนโลยีให้แก่ภาคการผลิตของไทย ซึ่งจะช่วยให้คนไทยรู้และเข้าใจเทคโนโลยีโดยไม่ต้องเสียเวลานับตั้งแต่เลขศูนย์…เลขหนึ่ง…


อ่านข่าวย้อนหลังเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน IoT ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นตอบรับ EEC ยกไทยประตูสู่อาเซียน ใช้เป็นฮับเชื่อมโยงโรงงานในภูมิภาค