ฮิตาชิผุดศูนย์ ‘Lumada’ พี่เลี้ยง IoT นอกญี่ปุ่น ครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทย บนพื้นที่ EEC

เซ็นจริง ลุยจริง สำหรับ HItachi ที่บอกไว้ว่าจะร่วมกับไทยพัฒนา ‘IoT’ ในโรงงานแบบเต็มสูบ และในที่สุดก็ผุด Lumada Center Southeast Asia มุ่งสร้าง Smart Factory