สาลิกาคาบข่าว Vol.266/61

155

สื่อโลกชี้เศรษฐกิจไทยแนวโน้มสดใส

www.thaigov.go.th

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานจาก Wall Street Journal สื่อสายเศรษฐกิจที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นและติดตามข้อมูลจำนวนมาก ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับประเทศไทย โดยระบุว่าแม้ในช่วง 20 ปีก่อน ไทยจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น และเงินบาทไทยมีแนวโน้มสดใส รวมทั้งกำลังกลายเป็นประเทศที่มีสถานะเป็นผู้ให้ทุน มากกว่าจะขอรับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ

ดันสมาร์ทซิตี้ติด TOP 100

www.depa.or.th

พล...ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยในงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” ว่า ขณะนี้ทั่วโลกต่างแข่งขันกันสร้างสมาร์ทซิตี้ มีการจัดประกวดอันดับสมาร์ทซิตี้ที่ดี 1 ใน 100 ซึ่งประเทศไทยยังไม่ติดอันดับ แต่เรากำลังดำเนินการใช้ดิจิทัลขับเคลื่อนในหลายมิติ เพื่อให้เป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งขณะนี้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมแล้วเหลือเพียงการสร้างความร่วมมือร่วมใจและความพร้อมของบุคลากรที่จะมารองรับและต่อยอดเพื่อให้เมืองน่าอยู่อย่างไรก็ตามการพัฒนาสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะต้องพูดคุยกับคนในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในรูปแบบประชารัฐ

ดึงนักลงทุนน้ำหอมปักอุตฯอวกาศในอีอีซี

www.moc.go.th

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 กันยายนนี้ คณะผู้แทนกรมฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ กรมยุโรป เป็นต้น จะเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศส (High Level Economic Dialogue: HLED) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อหารือกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน โดยไทยจะใช้โอกาสนี้หารือถึงความร่วมมือในสาขาที่ฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญ อาทิ อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ พลังงานทดแทน นวัตกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตรพืชน้ำมันสกัด เป็นต้น ซึ่งเป็นสาขาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่นำนวัตกรรมการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

ฟีโบ้คว้ารางวัลนวัตกรรม

ระบบป้องกันผู้ป่วยตกเตียง

admission.kmutt.ac.th

นายกิตติ ธำรงอภิชาตกุล, นายชวกร ศรีเงินยวง, นายวัชระพงษ์ ปิงเมือง นักศึกษาปริญญาโท และ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านเข้ารอบ 7 ทีมสุดท้ายของการประกวด Thailand Life Sciences Contest 2018 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ได้รับการสนับสนุน Seed Funding ทีมละ 200,000 บาท และได้รับสิทธิอบรมเชิงลึกเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศจาก MassChallenge จากผลงานนวัตกรรม “Never Ever Falls” ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการตกเตียงสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ เด็กเล็ก โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้ความเห็นว่าระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนนี้เป็นประโยชน์มาก หากนำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตหรือระบบทางประสาท เช่น ผู้ป่วยวิกลจริตและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ซึ่งมีความจำเป็นหรือมีโอกาสเกิดปัญหาที่รุนแรงได้หากเกิดเหตุการณ์ตกเตียง

บิ๊กอสังหาฯชี้ไม่มีวิกฤตฟองสบู่

นายอิสระ บุญยัง นายกกิติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยถึงกรณีรายงานยอดการจดทะเบียนธุรกิจเลิกกิจการเดือนสิงหาคมของกระทรวงพาณิชย์ที่พบว่า ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการ อาทิ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นน่าจะเป็นการปิดบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น เพราะมีบริษัทหลักที่ดำเนินการอยู่แล้ว หรือปิดบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจการบางอย่าง เช่น ซื้อที่ดิน หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จอาจจะปิดบริษัทไป ซึ่งยังไม่เห็นสัญญาณการปิดกิจการเนื่องจากการแข่งขันในตลาด อาจมีการชะลอเปิดโครงการใหม่ของรายย่อยบ้าง เพราะเน้นจับตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ส่วนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่มีการเปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง

ราคาที่ดินศรีราชากระโดดรองแชมป์กทม.

prop2morrow.com

นางสุนทรา คำภูศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ราคาที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 50% โดยเฉพาะราคาที่ดินใกล้ชายหาด จากเมื่อ 5 ปีก่อนระดับราคาขายอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นบาทต่อตารางวา ปัจจุบันราคาขายอยู่ที่ 2-3 แสนบาทต่อตารางวา มีมูลค่าเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของการท่องเที่ยว และความนิยมของชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีแรงงานชาวญี่ปุ่นทำงานในพื้นที่ศรีราชา ประมาณ 8,000 คน

แคนาดาจัดประชุมรัฐมนตรีหญิงครั้งแรก

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ประเทศแคนาดาได้จัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงจากทั่วโลก ณ เมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงจาก 17 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน สาธารณรัฐโดมินิกัน กานา กัวเตมาลา ฮอนดูรัส อันดอร์รา บัลแกเรีย คอสตาริกา โครเอเชีย อินโดนีเซีย เคนยา นามิเบีย นอร์เวย์ ปานามา แอฟริกาใต้ เซนต์ลูเซีย และ รวันดา รวมถึงนางเฟเดริกา โมเกรินี ผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป (อียู) โดยนางคริสเตีย ฟรีแลนด์ รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดากล่าวเปิดการประชุมว่า ผู้หญิงเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและความท้าทายอื่นๆ ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน สำหรับวาระการประชุมเน้น 4 หัวข้อคือ ผู้หญิงในวงการการเมืองและตำแหน่งในระดับผู้นำ, การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตย, การส่งเสริมสันติภาพความมั่นคง และ การขจัดความรุนแรงที่เกิดจากความแตกต่างทางเพศ