‘Belt and Road Initiative’ โครงการยักษ์โดยผู้นำ ‘สี จิ้นผิง’ ผ่านมา 5 ปี นี่คือความคืบหน้าและสิ่งที่งอกเงย

Belt and Road Initiative (BRI) ข้อเสนอแนะความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556 ตอนนี้เศรษฐกิจการค้าขยายตัว มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นมหาศาล!