‘สิบสองปันนา’ ข้อต่อสำคัญเชื่อมโยงกายภาพและความสัมพันธ์ ไทย-ยูนนาน

อัพเดตการพัฒนาเขตฯสิบสองปันนา พื้นฐานสำคัญที่เป็นความหวังของการต่อยอดขยายความร่วมมือไปสู่สาขาอื่นๆ ที่มีศักยภาพอย่าง การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว