สาลิกาคาบข่าว Vol.298/61

183

สมคิดชี้ตลาดหุ้นไทย

ยังเป็นเซฟเฮฟเว่น

www.thaigov.go.th

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ตลาดหุ้นของไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องว่าตลาดหุ้นของไทยปรับลดลงน้อยกว่าประเทศอื่น เพราะพื้นฐานไทยยังดี และที่ปรับลดลงมีแต่หุ้นน้ำมัน ทำให้ตลาดหุ้นโดยรวมปรับลดลง แต่ถ้าหุ้นน้ำมันขึ้นตลาดหุ้นก็จะกลับขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ถ้าเทียบกับตลาดหุ้นประเทศอื่นเมืองไทยถือว่าเป็นเซฟเฮฟเว่น ขณะนี้มุมมองของไทยในเวทีโลกดีมาก สำนักงานบลูมเบิร์กรายงานถึงการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในไทยขยายตัวถึง 40% กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ปรับเพิ่มการขยายตัวเศรษฐกิจไทยดีขึ้น ซึ่งเป็นประเทศที่ดีขึ้นไม่กี่ประเทศ

อุตตมชวนนักลงทุนเอเชีย

ลงทุนอีอีซี

www.industry.go.th

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงานการประชุมนานาชาติ Asia-Singapore Infrastructure Round Table 2018 จัดโดย International Enterprise Singapore มีผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุนชั้นนำจากเอเซียและอาเซียนเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้ามาริน่าเบย์แซน ประเทศสิงคโปร์ ว่า ความร่วมมือเพื่อผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย หัวใจอยู่ที่การเชื่อมโยงและวิธีการร่วมมือ ยกตัวอย่างการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าจีนลาวไทยมาเลเซีย หรือการเชื่อมเส้นทางเวียดนามกัมพูชาไทยเอเชียใต้ได้ก่อประโยชน์ต่อภูมิภาคโดยรวมพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนนักลงทุนให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพการลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีของประเทศไทยด้วย

พณ.คุยนิวซีแลนด์

ดึงลงทุนอุตฯชีวภาพ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการหารือกับนายทาฮา แมกเฟอร์ซัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่รัฐบาลเร่งสร้างความพร้อมด้านการขนส่งและการคมนาคม รวมทั้งให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุน จึงได้เชิญชวนให้นิวซีแลนด์เข้ามาลงทุน  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและบริการที่นิวซีแลนด์มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่นการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ตั้งของไทยเชื่อมโยงไปสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

น้ำท่วมเมียนมา

แต่ค้าชายแดนยังโตกว่า 8 แสนล้าน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยมูลค่าการค้าชายแดน 9 เดือนแรกปี 2561 พบว่า การค้ากับมาเลเซีย ยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 426,193 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.36% เป็นการส่งออก 221,410 ล้านบาท ลดลง 6.65% นำเข้า 204,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.72% ตามมาด้วยลาว มูลค่า 158,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.01% เป็นการส่งออก 96,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.63% นำเข้า 61,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.67% เมียนมา มูลค่า 143,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.94% เป็นการส่งออก 79,807 ล้านบาท ลดลง 3.39% นำเข้ามูลค่า 64,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.58% และกัมพูชา มูลค่า 105,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.08% เป็นการส่งออก 87,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.26% นำเข้า 17,634 ล้านบาท ลดลง 6.20% โดยปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนในช่วงนี้คือ การที่ประเทศเมียนมากำลังประสบกับปัญหาอุทกภัย จึงทำให้เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก กอรปกับค่าเงินจ๊าดอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การค้าชะลอตัวลง เช่นเดียวกับฝั่งมาเลเซีย ชะลอตัวลงจากปริมาณการส่งออกยางพารา/ผลิตภัณฑ์ยางที่ลดลง รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นของภาคใต้คือปาล์มน้ำมันและมะพร้าว

ผุดมอเตอร์เวย์ 7 สาย

วงเงิน 3.54 แสนล้าน

www.motorway.go.th/

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมวางแผนลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์รวม 7 เส้นทาง งบประมาณรวม 3.54 แสนล้านบาท  ระยะดำเนินการ 5 ปี (62-67) ประกอบด้วย

1. โครงการมอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ ระยะทาง 108 กม. วงเงินลงทุน 8 หมื่นล้านบาท

2. โครงการมอเตอร์เวย์บางบัวทองบางปะอิน 70 กม. วงเงิน 7.8 หมื่นล้านบาท

3. โครงการมอเตอร์เวย์ยกระดับศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ 15 กม. วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

4. โครงการขยายทางด่วนโทล์เวย์ช่วงรังสิตบางปะอิน 18 กม. วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

5. โครงการมอเตอร์เวย์บางขุนเทียนเอกชัย 10 กม. วงเงิน 1.05 หมื่นล้านบาท

6. โครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรี 96 กม. วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท

7. โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงิน 7.6 หมื่นล้านบาท

ธปท.เตือนจงใจใช้แบงค์ปลอม

จำคุก 15 ปี

www.bot.or.th

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวแชร์ในโซเชียลมีเดียว่ามีธนบัตรรุ่นใหม่ปลอม (ชนิดราคา 1000 บาท) กระจายเป็นวงกว้างนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะจากการตรวจสอบพบว่าธนบัตรปลอมที่ตรวจพบมีน้อยมาก โดยธนบัตรรุ่นใหม่ได้นำเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงแบบพิเศษมาใช้ ดังนั้น การปลอมแปลงจะทำได้ยาก ส่วนฉบับที่ปลอมก็สังเกตได้ไม่ยาก ทั้งนี้ การปลอมแปลงธนบัตรมีบทลงโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต ส่วนการจงใจนำธนบัตรปลอมไปใช้ต่อก็มีโทษจำคุกถึง 15 ปี ในกรณีที่พบควรแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอย่านำไปใช้ต่อ

อียูแบนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

รัฐสภาแห่งสหภาพยุโรป หรือ European Parliament จำนวน 571 เสียง มีมติเห็นชอบผ่านกฎหมายแบนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่น หลอดพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ภาชนะพลาสติก และถุงพลาสติกแบบ Oxo-degradable ภายในปี 2021 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 28 ประเทศที่เป็นสมาชิก ร่างกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากประเทศสมาชิกอียู รัฐสภาและคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง