หลังจากเทรนด์ ‘อีคอมเมิร์ซ’ บูม สตาร์ทอัพไทยและเทศแข่งขันทำตลาดกันดุเดือด ตอนนี้ก็ถึงเวลารุกตลาดของ ‘ฟินเทค’ งาน ‘FinTech Challenge 2018 : The Discovery’ จึงเกิดขึ้น เพื่อแชร์เรื่องการบริหารการเงินการลงทุนที่คนไทยควรรู้ อัปเดตเทคโนโลยีใหม่q และวิสัยทัศน์จากผู้นำในแวดวงการเงิน สุดท้ายคือ การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงินของ 12 ทีมฟินเทคในรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผล


หลากประเด็นน่ารู้ เรื่องการเงินการลงทุน

งาน Fintech Challenge จัดขึ้น ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์ วัน ชั้น 7 เริ่มต้นจาก SEC’s Policy and Direction on FinTech นโยบายและทิศทางการสนับสนุนฟินเทค โดย นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า

fintech challenge SEC สตาร์ทอัพ ฟินเทค
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เราเชื่อว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง ไม่ใช่แต่เฉพาะธุรกิจ แต่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรา และนำไปสู่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนของประชาชน สำหรับตลาดทุนไทยนั้นมีมูลค่าตลาดสูงถึง 110% ของ GDP บางวันซื้อขายถึงแสนล้านบาทต่อวัน แต่ปัจจุบันคนไทยยังเข้าถึงตลาดทุนน้อยมาก มีเพียง 3 ล้านคน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก สำหรับประเทศที่มีประชากรที่สูงกว่า 60 ล้านคน ก.ล.ต.จึงเชื่อว่า เทคโนโลยีฟินเทคจะเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลด้านการเงิน ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพเพื่ออิสรภาพทางการเงินในระยะยาวได้”

หลังจากนั้นก็เข้าสู่การสัมมนา Panel : Digital Transformation in the Thai Capital Market โดยมีนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ที่ปรึกษา  ก.ล.ต. นางภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ  นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) นายวศิน  วณิชย์วรนันต์  นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ดำเนินรายการโดย นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก  ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน ก.ล.ต.

5 Steps to Invest นายวีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ Vice President Investment Advisory ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายวศิน วณิชย์วรนันต์   ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย นายเจษฎา  สุขทิศ  นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA ดำเนินรายการโดยนางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน ก.ล.ต.

Panel : Demystifying the Future of Tokenization ดร.การดี  เลียวไพโรจน์   CEO & Co-Founder ICORA นายจิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา  Group CEO Bitkub นายวัชระ เอมวัฒน์  Co-CEO  SIX Network ดำเนินรายการโดย  นางสาวอาจารีย์  ศุภพิโรจน์  ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน ก.ล.ต.

Panel : Artificial Intelligence is the Game Changer นายทับขวัญ หอมจำปา Chief Strategy Officer SCB Abacus นายนิรันดร์  ประวิทย์ธนา  CEO และผู้ก่อตั้ง บจก. Market Anyware ดร.ธรรม์ธีร์  สุกโชติรัตน์  CEO JIBSOFT ดำเนินรายการโดยนายไกรพิชิต  เรืองศรีไชยะ  ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน ก.ล.ต.


12 ทีมที่เข้ารอบชิง FinTech Challenge : The Discovery 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน และประกันภัยในประเทศไทย ก.ล.ต. จึงจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงินFinTech Challenge : The Discovery ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยปีนี้มีรางวัลทุนสนับสนุนดังนี้ 

fintech challenge ฟินเทค สตาร์ทอัพ

 • ทุนนวัตกรรมประเภท Innovative FinTech จำนวน 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล สำหรับทีมที่สามารถเสนอนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
 • ทุนนวัตกรรมประเภท Popular Vote จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล สำหรับทีมที่ได้รับความสนใจมากที่สุด
 • รางวัลพิเศษอื่นๆ เช่น ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการของพันธมิตร และสิทธิ์การใช้งานหรือได้รับการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ
 • รางวัลชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท

สำหรับรายชื่อ 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

 1. CryptovationX: หุ่นยนต์ที่ปรึกษาการลงทุนในตลาดคริปโต 

 2. Skynet: ระบบ Social Trading Platform ที่รองรับ AI ทุกภาษาโปรแกรม    

 3. Digital Workforce: หุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์    

 4. FINE: แพลตฟอร์มส่งเสริมการออม ให้ความรู้ และวางแผนทางการเงิน

 5. ZeeZave: ระบบส่งเสริมการออมสำหรับคนรุ่นใหม่   

 6. ATOM: Retire-Care Planer วัยเกษียณที่ออกแบบได้

 7. ESPREE.IO: แพลตฟอร์มการรับชำระเงินของทุกสรรพสิ่ง 

 8. ebizkit:  เครื่องมือที่ยกระดับการซื้อขายออนไลน์ผ่านช่องทาง Chat commerce

 9. JFIN Coin: บล็อกเชนแพลตฟอร์มที่ให้บริการกู้ยืมเงินสำหรับคนดี

 10. Credit OK: แพลตฟอร์มเพื่อสร้างเครดิตสกอร์ให้ผู้ประกอบการรายย่อย

 11. WEALTHI: แอพพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ขาดโอกาสทางการเงินเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 12. ThaiIDP: ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล


ฟินเทคหน้าใหม่ที่คว้ารางวัลรอบชิงชนะเลิศ
3 ฟินเทคสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ จะได้รับการสนับสนุนให้ต่อยอด พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ได้แก่
 • Credit OK คว้าทุนประเภท Innovative FinTech จำนวน 200,000 บาท

 • JFINCoin ได้ทุนประเภท Popular Vote รับทุน 50,000 บาท

 • FINE คว้ารางวัลพิเศษ Wealth Award รับทุน 50,000 บาท

FinTech Challenge สตาร์ทอัพ ฟินเทค

นอกจากนี้ ทุกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศยังได้รับทุนสนับสนุน รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากโครงการ รวมมูลค่าเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท

แล้วอย่าพลาดบทความต่อไปจากงานฟินเทคนี้ เพราะเรามีประเด็นที่น่าสนใจมากจาก ‘กระทิง – เรืองโรจน์ พูนผล’ ผู้จัดการกองทุน 500 TukTuks มาบอกต่อ


ทบทวนเรื่อง ‘สตาร์ทอัพ’ กันหน่อย

Startup 101 : อ่านแล้วได้ ‘ศัพท์’ เข้าใจแวดวง ‘สตาร์ทอัพ’ ไวขึ้น