เมืองพัทยา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้หลักก็มาจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่หลั่งไหลมาเยือนเมืองนี้ไม่ขาดสาย และสาเหตุที่ทำให้เมืองพัทยาเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตเสมอมานั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ ความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด้วยธรรมชาติของเมืองที่การพัฒนาทุกด้านของเมืองพัทยา สามารถดำเนินการได้อย่างเท่าทัน ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ซึ่งในที่นี้ หมายรวมถึง อุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ การจัดการประชุม การสัมมนา และอีเวนท์ขนาดใหญ่ ที่ขณะนี้ เมืองพัทยา กำลังจะเป็น ต้นแบบ “นครแห่งไมซ์” ของไทย สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในโครงการ EEC ได้เป็นอย่างดี


โดยองค์ประกอบหนึ่งที่จะส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ เมืองพัทยา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไมซ์ หรือ MICE City คือ การผลักดันสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ซึ่งร่วมกันจัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และเมืองพัทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและบริการ อุตสาหกรรมไมซ์ ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะมาตรฐานสถานที่จัดการประชุม การสัมมนา และอีเวนท์ขนาดใหญ่ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


เปิดแผนยุทธศาสตร์ TMVS หนุน อุตสาหกรรมไมซ์ เมืองพัทยา โตไม่หยุด

นับจาก ทีเส็บ ได้จัดทำแผนแม่บท 5 ปี ด้านการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย พ.ศ.2558-2562 มาในวันนี้ มีสถานประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานที่จัดการประชุม การสัมมนา และอีเวนท์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้มาตรฐาน TMVS ไม่น้อย และวันนี้มีสถานประกอบการ 3 แห่ง ในเมืองพัทยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS ซึ่งจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของการพัฒนาสถานที่จนได้รับมาตรฐาน TMVS ให้ฟังกัน ในงานแถลงข่าวกลุ่มย่อย “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยกับการส่งเสริมและพัฒนาเมืองไมซ์พัทยา”

แต่ก่อนอื่น คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ ได้ให้ข้อมูลโดยสังเขปของมาตรฐาน TMVS ว่า

“มาตรฐาน TMVS ได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับการให้บริการและคุณภาพของสถานที่จัดงานไมซ์ในประเทศไทย ในเมืองพัทยา ซึ่งมีความโดดเด่น ในฐานะหนึ่งในสามจังหวัดภาคตะวันออกของไทย ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ EEC โดยตอนนี้ มีผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS มากที่สุด ถึง 26 แห่ง โดยในจำนวนสถานประกอบการทั้งหมดนี้ แบ่งเป็นสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองในประเภทห้องประชุม 25 แห่ง และประเภทที่จัดงานแสดงสินค้าอีก 1 แห่ง”

ด้วยเหตุนี้ คุณอรชร จึงเน้นย้ำว่า เมืองพัทยาจึงมีจุดขายชัดเจน ในการดึงดูดการลงทุนจากการจัดงานไมซ์นานาชาติจากทั่วโลก ที่เมื่อผนวกการการันตีมาตรฐานของ TMVS กับความโดดเด่นของคุณภาพการให้บริการด้วยมิตรไมตรีแบบไทยๆ จึงสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนและผู้จัดงานไมซ์ทั่วโลกได้ไม่ยาก

(ซ้าย) คุณอรชร ว่องพรรณงาม, (ขวา) คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

สำหรับมาตรฐาน TMVS ที่ประเทศไทยได้จัดทำขึ้นนี้ นับเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ริเริ่มเดินหน้าจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงาน จัดการประชุม การสัมมนา และอีเวนท์ขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเริ่มเดินหน้าโปรเจคนี้ตั้งแต่ปี 2557 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล รับเป็นหน่วยงานที่ศึกษาแนวทางละองค์ประกอบต่างๆ จนได้ประเภทของสถานที่จัดงานที่ มาตรฐาน TMVS จะให้การรับรอง 3 ด้าน คือ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเภทห้องประชุม Meeting Rooms มาตรฐานสถานที่จัดงานแสดงสินค้า Exhibition Venues และ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ หรือ Special Event Venues

ไม่ใช่แค่การสร้างมาตรฐาน TMVS ขึ้นเท่านั้น ทีเส็บยังต่อยอดในด้านการอบรมให้ความรู้การตรวจประเมินมาตรฐานนี้ แก่กลุ่มผู้ประกอบการไมซ์ในเมืองพัทยาด้วย โดยสถานประกอบการใดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS แล้ว ทีเส็บได้วางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานที่จัดงาน ด้วยการวางหลักสูตร Venue Management Course (VMC) ซึ่งในตอนนี้ได้จัดการอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 30 คน  และต่อไปการอบรมนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565 เพื่อทำให้เมืองพัทยามีบุคลากรคุณภาพด้านการริหารจัดการสถานที่จัดงานใน อุตสาหกรรมไมซ์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


เสียงสะท้อนดีเกินคาดจาก ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการรับรอง TMVS

ดังที่เกริ่นตอนแรกว่าในโอกาสงานแถลงข่าวกลุ่มย่อยนี้ มีตัวแทนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม จนถึงอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

เริ่มจาก คุณพงศ์พล เมฆะวรากุล ผู้จัดการทั่วไป เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ที่ได้ให้ข้อมูลสถานที่จัดงาน ห้องประชุม ของ เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานว่า

“เราใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่จัดงานของ เคป ดารา ฯ ให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของ TMVS อย่าง ห้องประชุม Vela Grand Ballroom ที่มีขนาดห้องกว้างถึง 577 เมตร เพดานสูงถึง 7.2 เมตร เป็นห้องประชุมแบบ Day light ซึ่งได้รับแสงธรรมชาติและเห็นวิวทะเลที่สวยงามได้ตลอดการประชุมสัมมนาที่จัดขึ้น ณ ห้องนี้ ซึ่งการที่โรงแรมของเราได้เข้าร่วมโครงการขอรับมาตรฐาน TMVS ไม่ได้แค่ส่งผลแค่ดึงดูดลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้มั่นใจและตัดสินใจมาใช้บริการที่โรงแรมของเรามากขึ้นเท่านั้น แต่ด้วยการได้ตรารับรอง TMVS ของทีเส็บนี้ ต้องมีการประเมินและต่ออายุการรับรองนี้ทุกๆ 3 ปี ทำให้ทางโรงแรมต้องพยายามรักษามาตรฐาน คุณภาพของสถานที่จัดงาน และพัฒนาการให้บริการของทางโรงแรมอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ”

ด้าน คุณมาลิสา ลุทซี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย รอยัล คลิฟ โฮเตล กรุ๊ป ได้ถ่ายทอดทั้งเจตนารมณ์และประสบการณ์การพัฒนาสถานที่จัดงานของเจ้าของ รอยัลคลิฟ โฮเตล กรุ๊ป ว่า

“เชื่อว่า ชื่อของ รอยัล คลิฟ เป็นที่รู้จักทั้งของลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ในฐานะโรงแรมที่มีคุณภาพมาตรฐานการให้บริการที่ทุกคนไว้วางใจ รวมถึงสถานที่ตั้งของเราที่อยู่ในโลเคชันที่สวยงาม ริมหน้าผาบริเวณเขาพระตำหนัก นอกจากนั้น หากนึกถึงสถานที่จัดงานที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ตั้งแต่ก่อนมีการสร้างมาตรฐาน TMVS ก็ต้องนึกถึง รอยัล คลิฟ

ด้วยเหตุนี้ ทางผู้บริหารของเราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานของสถานที่จัดงานมาตลอดเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว จนกระทั่งมีการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ทาง รอยัล คลิฟ จึงไม่ลังเลเลยที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อขอรับรองมาตรฐาน TMVS ด้วย ซึ่งหลังจากที่ ศูนย์ประชุมพีช PEACH ของเราผ่านการรับรองนี้ ก็สามารถดึงดูดลูกค้าที่ต้องการมาจัดงานในพื้นที่ EEC ให้เลือก รอยัลคลิฟ เป็นสถานที่จัดงาน เพราะจากสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ก็มาถึงศูนย์ประชุมพีชของเราแล้ว”

และสถานที่จัดงานสุดท้าย คือ สถานที่ที่มีชื่อคุ้นหูคนไทยอย่าง สวนนงนุช ซึ่งในปัจจุบัน มี Hall จัดงานขนาดใหญ่มหึมาที่ได้รับการยอมรับ และผ่านมาตรฐาน TMVS ประเภทห้องประชุม (Meeting Room) เรียบร้อยแล้ว คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช กล่าวว่า นงนุช เทรดิชัน เซ็นเตอร์ NTH เล่าว่า

“ทันทีที่ได้ทราบว่า มีการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ของทีเส็บ เราก็ได้ยื่นขอมาตรฐาน TMVS ครบทั้ง 3 ประเภท ทั้ง ประเภทห้องประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อสื่อว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความพร้อมในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ ในเมืองพัทยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการสัญชาติไทย ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล มีความพร้อมสำหรับการจัดงานในทุกรูปแบบ ที่สำคัญตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของโครงการ EEC ด้วย ซึ่งในที่สุด หลังจากเราได้รับตรารับรองมาตรฐาน TMVS นี้ ไม่ใช่แค่สร้างความเชื่อมั่นในฐานะสวนนงนุชเท่านั้น แต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานและทีมงานของเราด้วย”

ในช่วงสรุปประเด็นจากงานแถลงข่าวย่อยนี้ คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ให้บทสรุปของการพัฒนามาตรฐาน TVMS อย่างชัดเจนว่า

“บทบาทสำคัญของมาตรฐาน TMVS นี้ ไม่ใช่แค่ช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ การให้บริการ ของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่อย่างเมืองพัทยาให้เข้มข้นขึ้นเท่านั้น แต่ว่ายังเป็นมิติใหม่ ที่มาช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ตระหนักตรงกันว่า เมืองพัทยา เป็นเมืองในพื้นที่โครงงการ EEC ที่มีศักยภาพสูงมากที่จะพัฒนาให้เป็น นครแห่งไมซ์ หรือ ไมซ์ซิตี้ และเป็นเครื่องมือของสถานประกอบการที่ต้องการได้ตรามาตรฐานมารับรอง สร้างความมั่นใจ ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่จะมาใช้บริการและเลือก เมืองพัทยา เป็นสถานที่จัดงานในทุกระดับมากขึ้นด้วย”


ไม่อยากตกข่าว การพัฒนา ในโครงการ EEC อ่านบทความนี้กันต่อ

เผยแผนเนรมิต ผังเมือง อีอีซี พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย เดินหน้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

สนธยา คุณปลื้ม เปิดวิชั่น ‘NEO Pattaya’ เชื่อม EEC สู่โลกยุคใหม่

แอร์พอร์ตซิตี้ ติดปีกประเทศไทยทะยานสู่ฮับการบิน