สาลิกาคาบข่าว Vol.312/61

108

พ่อค้าข้าว 28 ประเทศบุกไทย

เจรจาเปิดออเดอร์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการเจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ระหว่างผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศและผู้ประกอบการไทยว่า มีผู้ซื้อผู้นำเข้าเดินทางมาร่วมเจรจาธุรกิจกว่า 160 ราย จาก 28 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน ฮ่องกง แคนาดา สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง อาเซียน และมีผู้ประกอบการไทยกว่า 170 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถเร่งรัดการส่งออกข้าวของไทย สู่ตลาดโลกให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย

ผุดแผนแม่บทรถยนต์

รับการลงทุนในอีอีซี

pr.tisi.go.th

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสถาบันยานยนต์ จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) เพื่อนำเสนอหน่วยงานรัฐนำไปใช้ประกอบวางแผนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป โดยวางแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับรูปแบบการดีไซน์อย่างต่อเนื่อง ได้เหมือนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ดีไซน์ระบบจอนูนเป็นจอแบน ซึ่งการออกแผนแม่บทรถยนต์เป็นโอกาสที่ดีในการดึงดูดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเข้ามาในไทย เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีมาตรการดึงดูดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงมาก

‘ดีป้า’ ใช้ดิจิทัลพลิกแหลมฉบัง

เป็นท่าเรืออัจฉริยะ

www.depa.or.th

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากที่ดีป้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่โครงการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสมาร์ทซิตี้อีอีซี จากการลงพื้นที่พบว่าในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ประสบปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนทางเข้าหน้าด่านตรวจสอบสินค้าและถนนภายในท่าเรือแหลมฉบัง ในช่วงเวลาที่เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เข้าเทียบท่า ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน ทางดีป้าจึงได้หารือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย สนับสนุนภาคเอกชนผ่านกองทุนดีป้า ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลด้วยระบบท่าเรืออัจฉริยะ ที่ประกอบด้วยระบบต่างๆ เช่น ระบบรถบรรทุกอัจฉริยะ ระบบการจัดการรถขนส่งตู้สินค้า การเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการเทอร์มินัล เป็นต้น ซึ่งหากโครงการพัฒนายกระดับท่าเรือแหลมฉบังดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังได้ รวมถึงลดการใช้พลังงานเนื่องจากการรอคิวของรถบรรทุกได้มากกว่า 700 ล้านบาทต่อปี

ดัชนีสตาร์ทอัพไตรมาส 3 ปรับตัว

รับบรรยากาศท่องเที่ยวปลายปี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (SSI) ประจำไตรมาส 3 ปี 2561 สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั่วประเทศจำนวน 430 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี SSI ประจำไตรมาส 3 ปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ระดับ 61.55 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะจากปัจจัยด้านการลงทุน ด้านผลประกอบการ ปริมาณการผลิต คำสั่งซื้อและการจ้างงานที่อยู่ในระดับดี จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจท่องเที่ยว และการเร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนของค่าแรง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูง

ผุด ‘อุโมงค์-สะพานทางแยก’

50 จุดทั่วกรุง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลัง สนข.ได้รับนโยบายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สำรวจและศึกษาถนนที่มีปัญหาจราจรติดขัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด หรือสะพานลอยข้ามแยกภายในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งในเรื่องดังกล่าว สนข.เคยมีผลการศึกษามาแล้วเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมี 500 ทางแยก  เป็นจุดวิกฤตและยังไม่มีการดำเนินการสร้างอุโมงค์หรือสะพานข้ามแยกประมาณ 50 ทางแยก ซึ่งตามกรอบเวลา 1 เดือนนั้น จะได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการในเส้นทางใดบ้าง ก่อนที่จะกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ รวมถึงการเสนอของบประมาณก่อสร้างในปี 2563 ต่อไป

ปรับขึ้นราคารถไฟฟ้าใต้ดิน

สายสีน้ำเงิน 1 ธ.ค. 

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM แจ้งปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ใหม่ หลังจากสิ้นสุดการคงราคาอัตราค่าโดยสารเดิมเป็นระยะเวลา 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2561) เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการแบ่งเบาภาระประชาชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 2 กรกฎาคม 2563 จะมีอัตราค่าโดยสารใหม่คือราคาเต็มเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาท (อัตราค่าโดยสารปรับเพิ่มขึ้น 1 บาทจากเดิม ณ จำนวนสถานีเดินทางที่ 5, 8 และ 11 นับจากสถานีต้นทาง) พร้อมทั้งส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา

โบอิ้งเพิ่มกฎความปลอดภัย

หลังไลอ้อนแอร์ตก

ภายหลังสำนักข่าวต่างประเทศรายงาน คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติ หรือ เคเอ็นเคที ของอินโดนีเซีย เปิดเผยเจ้าหน้าที่ตรวจพบความเสียหายของอุปกรณ์วัดความเร็วของเครื่องบินโบอิ้ง 737 MAX เที่ยวบิน เจที 610 ของสายการบินไลออนแอร์ ที่ประสบเหตุตกในทะเลชวาเมื่อวันจันทร์ที่แล้วทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือ 189 คนเสียชีวิตทั้งหมด โดยพบว่าอุปกรณ์วัดความเร็วของเครื่องบินลำดังกล่าวเกิดความผิดพลาด ล่าสุดเว็บไซต์ของบริษัทโบอิ้งได้ออกแถลงการณ์ว่า ทีมสืบสวนได้ตรวจพบว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจมุมปะทะ (angle of attack – AOA) ตัวใดตัวหนึ่งของเครื่องลำดังกล่าวอาจวัดข้อมูลผิดพลาด ซึ่งโบอิ้งได้ออกกฎประกาศให้ทุกสายการบินที่ใช้งานเครื่องบินรุ่นดังกล่าวตรวจสอบระบบเซ็นเซอร์ AOA โดยละเอียด