สาลิกาคาบข่าว Vol.315/61

165

อีอีซีลุยเฟส 3

ดึงลงทุน 12 อุตฯเป้าหมาย

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานอีอีซีในระยะที่ 3 หลังจากที่ดำเนินการผ่านมา 2 ระยะแล้วคือ ระยะแรกการจัดทำแผนพร้อมออก พ...อีอีซี แล้วเสร็จเมื่อเดือน พ..2561 ระยะที่ 2 ดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และในระยะที่ 3 จะเดินหน้าชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 อุตสาหกรรม จากเดิมมี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่นายกรัฐมนตรีและที่ประชุมได้เห็นชอบให้เพิ่มอีก 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาคนและการศึกษา ให้เพิ่มเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในอีอีซี โดยมีเป้าหมายสร้างการลงทุน 500,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี หรือเฉลี่ยปีละ 100,000 ล้านบาท

กองทัพเรือยืนยันไม่ได้เวนคืนที่ดิน

เพื่อทำโครงการอีอีซี

พล...เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีมีข่าวว่ากองทัพเรือจะทำการเวนคืนที่ราชพัสดุในพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่าที่ดินในพื้นที่ตำบลแสมสารไม่ได้มีการเวนคืนตามที่มีข่าวแต่เป็นการเข้าไปจัดระเบียบในพื้นที่โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงการอีอีซีแต่อย่างใดส่วนที่ดินในพื้นที่ตำบลโยธะกาจังหวัดฉะเชิงเทรากองทัพเรือได้บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับเกษตรกรที่เช่าที่ดินเพื่อทำนาและไม่ยอมย้ายออกภายหลังการถูกบอกเลิกสัญญาเช่าซึ่งกองทัพเรือมีความจำเป็นจะใช้ที่เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยทหารและพื้นที่การฝึกกองเรือในภารกิจด้านการป้องกันประเทศซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอีอีซีเช่นเดียวกัน

ซีพี’ จับมือพันธมิตร

ยื่นซองชิงไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบินวันนี้

wikimedia.org

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข รองประธานสำนักพัฒนาโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และพันธมิตรที่ได้รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้า หรือ Consortium พร้อมที่จะเข้ายื่นซองประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ในวันนี้ (12 ..) โดยมีพันธมิตรทั้งจากประเทศไทยและนานาประเทศร่วมผนึกกำลัง โดยจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นระดับโลกมาร่วมพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง

การค้าไทยเกาหลีใต้สดใส

โตแตะ 10%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนของปี 61 (..-..)  มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ อยู่ที่ 10,501.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ 3,767.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากเกาหลีใต้ 6,734.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เล็งชงค่ารักษาพยาบาล รพ.เอกชน

เป็นสินค้าควบคุม

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องค่ายาและรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสูงเกินจริงว่า กรมได้หารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการกำกับดูแลค่ารักษาพยาบาล  เช่น ให้มีการแสดงราคาค่ายา ค่ารักษาพยาบาลให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น และให้ประชาชนเป็นผู้เลือก โดยให้ประชาชนรู้และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะราคาได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อลดความสงสัยและโต้แย้ง ส่วนข้อเสนอให้นำค่ายาและค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าและบริการควบคุม ภายใต้พ...ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ..2542 นั้น กระทรวงพาณิชย์ต้องหารือกับกระทรวงสาธารณสุขก่อน หากเห็นด้วยก็จะนำเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณากำหนดเป็นสินค้าและบริการควบคุม และจะมีมาตรการกำกับดูแลได้ต่อไป

ชูเมืองกาญจน์เขตศก.พิเศษ

เพิ่มมูลค่าค้าชายแดนเมียนมาอินเดีย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน เพราะสามารถเชื่อมโยงกับเมียนมาและอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดการค้าที่สำคัญและมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน และมีด่านทางการค้าที่สำคัญ ได้แก่ ด่านเจดีย์สามองค์และด่านบ้านพุน้ำร้อน ซึ่งด่านบ้านพุน้ำร้อนที่ตรงข้ามกับด่านบ้านทิกิฝั่งเมียนมา สามารถเชื่อมต่อไปเมืองทวาย ซึ่งมีระยะทางเพียง 140 กม. แต่ถนนยังเป็นลูกรัง ไม่สะดวกในการขนส่ง และยังไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงฤดูฝน ถ้าได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานจะใช้ระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง จากเดิม 5-6 ชั่วโมง ในการเดินทาง นอกจากนี้ หากโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีแล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนบริเวณชายแดนให้เพิ่มสูงยิ่งขึ้น เพราะมีระบบคมนาคมที่รองรับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการไทย

อาลีบาบาโกยยอดขาย Q3

กว่า 4 แสนล้านบาท

อาลีบาบา กรุ๊ป รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หรือไตรมาส 3 โดยนายแดเนียล จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า อาลีบาบามีการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ผ่านมา โดยเฉพาะจำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 25 ล้านราย เป็น 601 ล้านราย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ขณะที่รายได้ของอาลีบาบาในไตรมาสนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เติบโตขึ้น 54% โดยมีรายได้รวม 85,148 ล้านหยวน (12,398 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือประมาณ 409,134 ล้านบาท