ไม่อยากตกงานต้องอ่าน! 5 เรื่องสำคัญเกี่ยวกับ ‘Future of Jobs’ และทักษะที่จำเป็นในอนาคต

Digital Transformation สั่นคลอนอาชีพเดิม ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ อาชีพใหม่ ซึ่งใน ‘Future of Jobs Report’ คาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในช่วงปี 2018-2022 ไว้ 5 ประเด็นหลักที่ลูกจ้างและนายจ้างควรรู้