แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่เราได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของจีน ที่ให้ความสำคัญกับการเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือ โดรน (Drone) ของประเทศ ด้วยความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะเป็น ‘ผู้นำเทคโนโลยีโดรนของโลก’ คราวนี้ จีนได้ตอกย้ำความตั้งใจนี้อีกครั้ง กับการประกาศว่าจะเดินหน้าลงทุนเพื่อเนรมิต ‘ฐานการวิจัยและผลิตโดรน’ ในนครซีอาน ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตโดรนให้ไปได้ไกลกว่าเดิม


หัวเมืองชั้นรอง เป้าหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดรน

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการพัฒนาและผลิตยานพาหนะไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles : UAVs) ของจีนเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตโดรน ข้อมูลจาก Shenzhen UAV Industry Association ระบุว่า “ในปี 2560 ประเทศจีนมีการผลิตโดรนที่ใช้ทั่วไป (Civil Drone) มากถึง 2.9 ล้านลำ และมีวิสาหกิจที่ลงทุนในธุรกิจดังกล่าวมากถึง 1,200 ราย เติบโตขึ้นร้อยละ 67 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559”

โดยยุทธศาสตร์การขยายตัวของอุตสาหกรรมโดรนในประเทศจีนที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์ว่า ‘หัวเมืองชั้นรอง’ เป็นเป้าหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดรนในประเทศจีนไปแล้ว ซึ่งก็ปรากฏข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของ นายซุน หุ้ย ผู้บริหารอาวุโส ZTE Corporation ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรคมนาคมสัญชาติจีน รายใหญ่เป็นอันดับสองของจีน รองจากหัวเหว่ย และเป็นผู้รับจ้างผลิตเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก เคยกล่าวไว้ว่า

“ยุคแห่งโดรนกำลังจะมา เพราะในปัจจุบัน วิสาหกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนและสร้างแอปพลิเคชันในการควบคุม โดรนทั้งจากในและต่างประเทศ ต่างมองเห็นโอกาสการขยายตัวในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยในกลุ่มหัวเมืองชั้นรองของจีนที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)”

A target drone is displayed at an exhibition hall in Soaring Town in Xi’an, capital of Northwest China’s Shaanxi Province on Monday. Photo: Li Xuanmin/GT : www.globaltimes.cn

ยกตัวอย่าง การเติบโตของอุตสาหกรรมโดรนในเมืองเซินเจิ้น ที่ตอนนี้มีบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับโดรนแล้วกว่า 2,000 บริษัท แยกเป็นบริษัทผู้ผลิตกว่า 600 บริษัท บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อีกกว่า 500 บริษัท โดยมีบริษัท DJI เป็นหัวหอกที่ผลักดันให้เทคโนโลยีโดรนของเซินเจิ้นในปี 2560 และมีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกสูงกว่าร้อยละ 70 ทำให้เซินเจิ้นเป็นอีกเมืองหนึ่งของจีนที่น่าจับตามองว่า จะขึ้นแท่น ผู้นำอุตสาหกรรมโดรนที่สำคัญของโลก ในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ ปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต Delivery Drone เพื่อใช้ขนส่งสินค้าในระยะสั้นก็มีแนวโน้มการเติบโตที่สดใส โดยสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ และสินค้าสามารถถึงมือผู้บริโภคได้ภายในระยะเวลา 15-30 นาที ในอนาคต Delivery Drone จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้ามากขึ้น ซึ่งหลายวิสาหกิจกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา Drone ชนิดดังกล่าวให้สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้มากขึ้นและมีพิสัยการบินไกลขึ้น


มณฑลส่านซี “พี่ไม่ได้มาเล่นๆ” เมื่อธุรกิจโดรนเพื่อการเกษตรโต ก็ต้องดันไปให้สุด!

ผลตอบรับที่น่าพอใจจากการนำโดรนมาใช้ในภาคการเกษตร กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ต่อยอดให้อุตสาหกรรมการผลิตโดรนเติบโตอย่างมากในมณฑลส่านซี นายหวัง จวินเปียว ประธานสถาบันวิจัยอากาศยานไร้คนขับ (UAVs Institute) มหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical University (NPU) นครซีอาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

“จีนได้เข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต UAVs และชิ้นส่วนต่างๆ อย่างเต็มตัว โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อน”

ที่กล่าวสรุปได้อย่างนี้เพราะปัจจุบัน วิสาหกิจรายใหญ่ของจีนรวมถึงมณฑลส่านซี หันมาให้ความสำคัญกับการวิจัยและผลิตโดรนเพื่อใช้ในการเกษตร อย่างในปี 2558 XAG (极飞科技) ผู้ผลิต UAVs ชื่อดังของมณฑลส่านซี หันมาผลิตโดรน เพื่อดูแลรักษาต้นไม้และพัฒนาโดรนสำรวจคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว นอกจากนั้น ยังมี Dajiang Innovation Science and Technology (DJI) ในเซินเจิ้นที่หันมาให้ความสำคัญกับตลาดโดรนเพื่อการเกษตรเป็นครั้งแรก

โดยในปี 2559 แนวโน้มทางการตลาดที่เปลี่ยนไปสอดคล้องกับข้อมูลขที่ผู้บริหารอาวุโส ZTE Corporation กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรมโดรนในประเทศจีนยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะในด้านการเกษตร การขนส่งทางไปรษณีย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสำรวจกับจัดทำแผนที่”

และจากข้อมูลของ สนง. อุตสาหกรรมและข้อมูลสารสนเทศมณฑลส่านซี ระบุว่า ในปี 2560 มณฑลส่านซีมีวิสาหกิจที่ลงทุนในธุรกิจการวิจัยและผลิตโดรนราว 60 บริษัท มีผู้เชี่ยวชาญและพนักงานในอุตสาหกรรมด้านดังกล่าวราว 6,000 คน กระจายใน 3 พื้นที่ฐานการผลิตและวิจัยที่สำคัญของมณฑล ได้แก่

(1) Xi’an Hi-tech Industries Development Zone
(2) Xi’an National Civil Aerospace Industrial Base
(3) Shaanxi National Aerospace Economic Technology Development Zone

รัฐบาลมณฑลส่านซียังให้การสนับสนุนวิสาหกิจผู้ผลิตโดรน ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใน 7 สาขา ได้แก่ (1) การประกอบชิ้นส่วน (2) การวิจัยระบบควบคุมทิศทางการบิน (3) การผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ (4) การฝึกบินและการบริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (5) การผลิตชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์ชนิดไร้คนขับ (6) การผลิตโดรนชนิดปีกคงที่ (Fixed wing UAVs) และ (7) การวิจัยและผลิตโดรนบรรทุกสินค้ารับน้ำหนักตั้งแต่ 10 – 100 กิโลกรัม โดยมุ่งเน้นประโยชน์ในด้านการเกษตร ป่าไม้ การรักษาความปลอดภัย ตามเขตแดน การขนส่ง และกิจการวิทยุโทรทัศน์


ต่อยอด ‘ฐานการผลิตอุตสาหกรรมโดรน มณฑลส่านซี’ สู่ ‘ฐานการวิจัยและผลิตโดรน นครซีอาน’

การเป็นฐานการวิจัยและพัฒนาอากาศยานแห่งชาติมาอย่างยาวนาน ทำให้นครซีอานมีศักยภาพในการต่อยอดการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการผลิตโดรนในนครซีอาน นั้น มุ่งผลิตโดรนเพื่อขนส่งสินค้าระยะสั้น ขนาดบรรทุกตั้งแต่ 1 – 10 กิโลกรัม และต่อยอดโดรนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ปัจจุบัน ภาคการเกษตรของมณฑลส่านซีนิยมนำโดรนมาใช้ในกิจกรรมสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำ การฉีดพ่นปุ๋ยหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ซึ่งโดรนนี้สามารถทำงานได้เร็วกว่าการใช้แรงงานมากถึง 30-60 เท่า ปรากฏการณ์นี้ส่งให้อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องมีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วย

โดยข้อเท็จจริงที่กล่าวมาสอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานของ Alpha Brown ที่ระบุว่า ตลาดโดรนเพื่อการเกษตรของจีนเติบโตเฉลี่ยถึงปีละ 100,000 ล้านหยวน โดรนเพื่อการเกษตรจึงเป็นทางเลือกที่ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมณฑลส่านซีและได้รับความสนใจจากเกษตรกร เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ราคาต้นทุนย่อมเยากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างแรงงาน สามารถคำนวณน้ำหนักสารเคมีและเวลาได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลทางการเกษตรได้ และสร้างแรงงานทดแทนได้ในยุคที่แรงงานวัยหนุ่มสาวของประเทศไม่นิยมทำการเกษตร 

จากความสำเร็จนี้เองที่ทำให้เกิดการร่วมมือล่าสุด โดย มหาวิทยาลัย NPU และ CCKW Group (西安科为航天科技集团有限公司) วิสาหกิจผู้ผลิตและพัฒนาอากาศยานอัจฉริยะ ได้ร่วมก่อตั้ง ฐานการวิจัยและผลิตอากาศยานไร้คนขับ หรือ ฐานการวิจัยและผลิตโดรน นครซีอาน ในพื้นที่ขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้ไม่ต่ำกว่า 35,000 ล้านหยวน

A trainee learns to fly a DJI drone next to the instructor (R) at a drone training school on the outskirts of Beijing, July 27, 2017. [Photo/VCG] : www.chinadaily.com.cn
นายเกา เสี่ยวจวิน ผู้อำนวยการทั่วไป CCKW Group ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ฐานการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับดังกล่าว ไม่เพียงจะช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตโดรนของนครซีอาน แต่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะเทคโนโลยีและการเงินระดับมืออาชีพให้แก่บริษัท Startups ที่อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวอีกด้วย

ด้านมหาวิทยาลัย NPU เมื่อปี 2017 ได้ร่วมกับรัฐบาลเขตใหม่ซีเสียนก่อตั้ง ‘เมืองวิทยาศาสตร์การบินแห่งชาติ’ (National Aviation Science City) โดยเป็นฐานสาธิตอุตสาหกรรม UAVs (UAV Industrialization Demonstration Base) ที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และการศึกษาแห่งแรกของมณฑลส่านซี ซึ่งมีวิสาหกิจชื่อดัง อาทิ JD.com เข้าไปลงทุนและใช้ประโยชน์จากเมืองดังกล่าว

โดยมีการสร้างเครื่องยนต์โดรนจำนวน 6 รุ่น ที่ในปัจจุบันเริ่มนำไปใช้ในมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง JD.Com คาดการณ์ว่า ในปี 2021 JD Logistics จะต้องการโดรนเพื่อใช้ขนส่งสินค้ามากถึง 1 ล้านลำ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะสามารถสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตโดรนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านหยวน

นอกจากนี้ Zhonghui Aviation (中汇航空科技有限公司) ก็มีการลงทุนในเมืองดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยเป็นการผลิตโดรนสำหรับฉีดพ่นวัชพืช และการวิจัยเพื่อต่อยอดโดรนขนาดน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ที่ปัจจุบันมีความสามารถในการฉีดพ่นสารเคมีสูงสุด 450 หมู่ (184.42 ไร่)/วัน  

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโดรนของประเทศจีน คงไม่จบลงเพียงเท่านี้แน่นอน เพราะอย่างที่ผู้บริหาร ZTE Corporation ได้กล่าวไว้ว่า “The drone age is coming”


อ้างอิง : บทความเรื่อง  “Northwestern Polytechnical University จับมือ CCKW Group สร้างฐานการวิจัยและผลิตอากาศยานไร้คนขับ” โดย : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน (ปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2561)


ข้อมูลอ้างอิง
  1. https://docs.wixstatic.com/ugd/ae5d6c_976456742fc54903bac37e949c97a262.pdf?index=true
  2. http://robot.ofweek.com/2017-02/ART-8321203-8120-30106673.html
  3. http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/21/WS5a3b2a3ca31008cf16da2a0d.html
  4. http://www.globaltimes.cn/content/1123328.shtml
  5. https://chinapower.csis.org/china-drones-unmanned-technology/

อัปเดต นวัตกรรมโดรน แบบคนรู้จริงกันต่อ

‘โดรน’ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในเซินเจิ้น อีก 4 ปี มูลค่าการผลิตจะแตะ 15,000 ล้านดอลลาร์!

Farming Drone ก้าวแรกของ หุ่นยนต์โดรน พัฒนาเกษตรกรรมไทย

รวมทุกสิ่งที่ต้องรู้ บนเส้นทางสู่ ช่างภาพโดรน อาชีพใหม่มาแรงในยุคนี้