ถอดบทเรียน ‘ธุรกิจ 100 ปี’ แดนอาทิตย์อุทัย สร้างกิจการอย่างไร ให้ยิ่งใหญ่และยั่งยืนเกินร้อยปี

ฟังเรื่องเล่าระหว่างทางของ ธุรกิจ 100 ปี สัญชาติญี่ปุ่น ซึมซับหลากหลายบทเรียนและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจเพื่อนำไปปรับใช้กับการทำธุรกิจได้ไม่ยาก