อยู่เป็น! ด้วยวิชา ‘รู้เท่าทันสื่อ’ บทเรียนช่วยทุกชีวิตรอดจากเงื้อมมือ สื่อไม่สร้างสรรค์ ในยุคโซเชียลมีเดียครองเมือง

ยุคนี้ บทเรียนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ทวีความสำคัญไม่น้อยในฐานะเกราะป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากการเสพสื่อ