การผนึกกำลังของรูเบิล – รูปี – หยวน เพื่อต้าน ‘ดอลลาร์’

การแก้ปัญหาความผันผวนของค่าเงิน ‘ดอลลาร์’ สำหรับรัฐอิสระและรัฐศูนย์กลาง ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้อย่างแท้จริง