ในช่วงที่ไม่มีความแน่นอนของโลกอันไร้ระเบียบ หลายประเทศแสดงบทบาทตัวเองเป็น ‘ผู้เล่น’ และเป็น ‘เจ้าภาพ’ ในภูมิภาค ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจ โดยต้องการตัดสินใจด้วยตนเอง และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย


แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าหากตนเองต้องการเล่นอย่างไรก็สามารถเล่นได้ เนื่องจากยังเกี่ยวพันกับการพึ่งพาธนาคารกลางเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ และการละทิ้งระบบการธนาคารระหว่างประเทศที่ใช้ระบบการชำระเงิน SWIFT โดยต้องหาเงินสกุลของโลกอย่างหยวน ยูโร และสกุลภูมิภาคสวิสฟรังค์
มาเพิ่มส่วนแบ่งในสกุลดังกล่าว
นอกจากนั้นอาจต้องละทิ้งพันธบัตรรัฐบาลดอลลาร์มาเป็นการสะสมทองคำ และที่สำคัญประเทศนั้นต้องมีสัดส่วนแน่นอนว่า การลดหนี้ให้สถาบันระหว่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการกำกับดูแลโลกของสหรัฐ

หากไม่เข้าใจ นึกจะดำเนินนโยบายเอาแต่ความทะเยอทะยานจะมีปัญหาตามมา อย่างกรณีรัฐดาวเทียมตุรกีหรือรัฐอุกกาบาตต่างๆ อย่างไนจีเรีย ซึ่งมีภาระหนี้สินต่างประเทศจำนวนมากในรูปเงินดอลลาร์มากกว่าร้อยละ 75 และภาวะการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศก็เป็นจุดอ่อนที่นักเก็งกำไรในตลาดเงินตราสามารถโจมตีได้ง่าย

แต่รัฐศูนย์กลางอย่างรัสเซียลดหนี้สาธารณะภายนอกจาก 92% ของ GDP ในช่วงต้นปี 2000 เป็น 12.9% ในปัจจุบัน จีนเพิ่มหนี้สาธารณะจาก 20% ของ GDP เป็น 48% แต่เมื่อเทียบกับหนี้สาธารณะของประเทศในยุโรป (อิตาลีและกรีซ – มากกว่า 120%, ฝรั่งเศส – 100%, ค่าเฉลี่ยของอียู – 85%) ขณะที่ญี่ปุ่น 240% และสหรัฐอเมริกา 110%

ปักกิ่งและมอสโควอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยม และการลดหนี้ดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจเงินทุนสำรองจำนวนมากในรูปของเงินสกุลดอลลาร์ เนื่องจากหากสำรองเงินสกุลดังกล่าวไว้มาก ‘เท่ากับเปิดสินเชื่อเครดิตให้สหรัฐ ในการผลิตกระดาษสำหรับหมุนเวียนเงินให้แก่เศรษฐกิจสหรัฐ’ แต่ควรที่จะเอาเงินดังกล่าวไปป้องกันอธิปไตยของรัฐตนเอง

อย่างในช่วง 4 – 5 ปี ที่ผ่านมา ทั้งรัสเซียและจีนค่อยๆ เพิ่มปริมาณการสำรองทองคำโดยมีเจตนาชัดเจนที่จะกระจายเงินสำรองของตน ซึ่งตอนนี้มอสโควกับปักกิ่งมีปริมาณทองคำอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก (จีน 1842,6 ตัน อันดับ 5 | รัสเซีย 1838,8 ตัน อันดับ 6 และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)

นอกจากนั้น รัฐดังกล่าวต้องกำหนดการสร้าง โลกทางเลือกทางเศรษฐกิจ ที่มีอยู่ให้เป็นรูปธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา โดยการชำระบัญชีในสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์ (มักเป็นทองคำ) หรือทำเพียงแค่การค้าต่างตอบแทน ดังนั้น เราจะเห็นบทบาทของการเพิ่มการจำหน่ายตลาดสินค้าล่วงหน้าอย่างน้ำมันและแก๊สในปัจจุบันมากขึ้น ด้วยระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่อิงกับเงินหยวนของจีน ซึ่งจะแปลงเป็นทองคำทันทีผ่านทางกลไกใหม่ที่เปิดขึ้นในตลาดหุ้นทองคำเซี่ยงไฮ้

หรือตลาดที่สามารถเพิ่มปริมาณการไหลเวียนที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์และส่งผลกระทบแบบทวีคูณอย่างที่จีนและรัสเซียจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น เครื่องบินโดยสารพาณิชย์ สำหรับจีนและรัสเซียต้องการเพิ่มปริมาณการค้าเป็น 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2020 ซึ่งจีนมีความต้องการใช้มากกว่า 100 ลำ รัสเซียและจีนก็ตกลงการตั้งโรงงานผลิตขึ้นจากการเจรจาล่าสุดเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของจีนและต้องการแข่งขันในตลาดของรัสเซียกับเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐและแอร์บัสของยุโรป 

โครงการจำหน่ายสินค้าแบบนี้จะเร่งการเข้าสู่อธิปไตยที่เร็วขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย เนื่องจากสามารถยับยั้งปริมาณการไหลเวียนดอลลาร์แล้วยังสามารถมีเทคโนโลยีที่อิสระสามารถแข่งขันได้กับสหรัฐ ส่งผลโดยตรงต่อการจ้างงานและรายได้ทั้ง 2 ฝ่าย ตัวค้ำประกันที่สำคัญอีกประการหนึ่งของอธิปไตยคือกองทัพ หากปราศจากกองทัพที่เข้มแข็งในกรณีของสงคราม การใช้งานมาตรการทางเศรษฐกิจทั้งหมดอาจไม่มีประโยชน์ 

ดูอย่างประเทศที่ริเริ่มอธิปไตยอย่างลิเบีย อิรัค ซีเรีย ถูกเพนตากอนเล่นงานย่อยยับกลายเป็นสงครามกลางเมือง และหากขาดแผนงานร่วมมือกันที่ไม่มีรัฐศูนย์กลางอย่างน้อย 2 รัฐ คือจีนและรัสเซียให้ความร่วมมือ โอกาสที่จะดำเนินแผนงานดังกล่าวบรรลุผลได้

ด้วยเหตุนี้จีนและรัสเซียจึงยังคงทำงานอย่างแข็งขันเพื่อเสริมสร้างกองทัพของตนยุทธศาสตร์ของประเทศทั้งสองเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดน มุ่งเน้นไปที่การป้องกันน่านฟ้าและพรมแดนทางทะเลและความสามารถในการป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนซึ่งในปัจจุบันทั้ง 2 รัฐนี้มีความพร้อม

การขาย S-400 ของรัสเซียให้กับจีนเป็นหนทางในการป้องกันน่านฟ้าในอนาคต ขณะที่ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้นกับภารกิจของกองทัพที่จะต้องเผชิญกับการยับยั้งความพยายามในการทำให้ภูมิภาคนี้ไม่มั่นคง คือทำอย่างไรก็ได้ที่บั่นทอนความเชื่อมั่นในการลงทุนอย่างล่าสุดของการรุกล้ำน่านน้ำของกองเรือยูเครนเพื่อยั่วยวนทางการทหารภายใต้ที่ปรึกษาเพนตากอน ดังนั้นการเตรียมกองทัพที่เข้มแข็งทำให้เกิดสันติภาพได้จริงในหลักการนี้ 

ด้วยเหตุนี้สหรัฐฯจึงพยายามสกัดไม่ให้ตุรกีซื้อ S-400 จากรัสเซียทุกวิถีทางเพราะสามารถป้องกันน่านฟ้าของตนเองได้และจะกลายเป็นเรื่องยากมากที่จะกระทำการทางทหารต่อไป งานที่ต้องเผชิญของรัสเซียและจีนหลังโลกาภิวัฒน์คือการกำหนดระเบียบโลกใหม่เป็นไปในทิศทางของอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจและการทหารของรัฐเหล่านี้ 

หากกลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จจะช่วยให้หลายรัฐเข้าร่วมในทิศทางทางทหารทางเศรษฐกิจและการทูตที่พึ่งประเทศทั้งสอง เห็นได้อย่างอินเดีย อิหร่าน และปากีสถานที่เข้าร่วมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในฐานะสมาชิกถาวรเพื่อสนับสนุนการพหุภาคีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

เห็นอย่างนี้เข้าใจนะว่าใครรักชาติมากกว่ากัน ทั้งการกระทำและนโยบาย


 

 

เรื่องโดย : ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย