ผู้เขียนมีโอกาสไปเยี่ยมชม Space Inspirium หรือ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้าน ‘นวัตกรรมอวกาศและการบิน’ ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยในยุคดิจิทัล และมีหลายโซนที่น่าสนใจ แต่ที่เลือกนำมาบอกต่อคือ GALAXI ห้องปฏิบัติการที่ช่วยสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ‘อากาศยานไร้คนขับ’ ให้ผู้ประกอบการไทยนำไปผลิตสร้างหรือใช้ประโยชน์ต่อได้


GALAXI (กาแลคซี่) ที่น่าทำความรู้จัก

galaxi launched 2017 gistda

GALAXI มีความสำคัญในด้านการเป็น ห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศ ซึ่ง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. สร้างขึ้นและเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อยกระดับเทคโนโลยีด้านการบินอวกาศในประเทศไทยร่วมกับการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยมุ่งสนับสนุนทั้งในด้าน ‘การผลิต’ และ ‘ซ่อมบำรุงอากาศยาน’ ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพระดับสากล 


บทบาทหลักของห้อง GALAXI Galaxi

  • พัฒนาและวิจัยนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
  • ทดสอบและวิเคราะห์มาตรฐานการบินและอวกาศ
  • พัฒนาแรงงานสำหรับวิศวกรรมการบินและอวกาศ

เปิดห้องปฏิบัติการเพื่อการบินและอวกาศ

UAV galaxi
การขึ้นรูปชิ้นส่วนของ UAV ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์

แม้จะมุ่งเน้นพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมสำหรับ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยอุตสาหกรรมนี้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ (New Engine of Growth) แต่ในการปฏิบัติงานจริง มีนวัตกรรมหลากรูปแบบที่เกิดขึ้นภายในห้อง GALAXI ซึ่งตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ อาทิ

๊UAV อากาศยานไร้คนขับ
UAV ในโซนจัดแสดงนวัตกรรม Space Inspirium
  • โครงการอากาศยานไร้คนขับเพดานสูง (High Altitude Platform) เช่น การคิดค้นสูตรการอัดรูปเส้นใยเพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนใบพัดของ UAV
  • การจำลองการออกแบบ CAD
  • การพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบโครงสร้างเชิงประกอบบนและล่างของดาวเทียมเพื่อช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่มีต่อโครงสร้าง
  • การสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติ
  • การเพิ่มนาโนเรซินในพลาสติกดิบ

ส่วนงานบริการทดสอบการบินและอวกาศใน GALAXI มีทั้งการทดสอบเครื่องจักร การทดสอบแรงกระแทก 100 มวล การทดสอบอุณหภูมิในห้อง ฯลฯ 


เหนือกว่าภารกิจวิจัย คือได้มาตรฐาน AS9100

ในประเทศไทย มีผู้ประกอบการราว 20 บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  AS9100 : ระบบการจัดการคุณภาพ – ข้อกำหนดสำหรับองค์กรการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ โดยส่วนมากเป็นผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนและบริษัทซ่อมบำรุงอากาศยานจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ดังนั้น ระบบและมาตรฐานต่างๆ ก็จะมีรูปแบบตามบริษัทหลักจากต่างประเทศ 

เมื่อบริษัทดังกล่าวเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจึงจำเป็นที่จะต้องหาซัพพลายเออร์ไทย และต้องอัปเกรดตัวเองเพื่อที่จะให้บริการในอุตสาหกรรมการบินจากบริษัทข้ามชาติได้ และที่สำคัญคือ ซัพพลายเออร์ไทยที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ต้องมีมาตรฐาน AS9100 รับรอง (ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้) แต่ สทอภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน AS9100 จากบริษัท Lloyd’s Register เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลได้ 

หากพิจารณาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน AS9100 มากที่สุด ตามมาด้วย มาเลเซีย และ ไทย  โดยผู้ที่ได้รับมาตรฐานนี้จะมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้าน Aerospace ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยก็จะเข้าสู่ ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ได้ทันที

นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ที่ GALAXI ยังมีการจัดเวิร์กช็อปและฝึกบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นนักศึกษา พนักงานบริษัท ผู้ประกอบการ (แตกต่างกันตามความต้องการ) โดยเฉพาะผู้ประกอบการ สามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการบินที่ห้อง GALAXI แห่งนี้ได้อีกด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์หน้า แนะนำให้ไปชมนวัตกรรมด้านอวกาศและการบินที่ Space Inspirium 


อ่านเพิ่มด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อใช้ประโยชน์ในไทย

Farming Drone ก้าวแรกของ หุ่นยนต์โดรน พัฒนาเกษตรกรรมไทย

ต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเท่านั้น EECi กับ ภารกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 100 เท่า

รวมทุกสิ่งที่ต้องรู้ บนเส้นทางสู่ ช่างภาพโดรน อาชีพใหม่มาแรงในยุคนี้

เจาะลึก 3 อุตสาหกรรมดาวรุ่ง พร้อมเติบโตขานรับ EEC


ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ บริษัท เปเปอร์คอรัส จำกัด สำหรับข้อมูลและภาพประกอบ รวมถึงแหล่งข้อมูล ดังนี้