สาลิกาคาบข่าว Vol.337/61

103

พาณิชย์ระดมสมอง 30 หน่วยงาน

ก่อนชงสมคิดเคาะร่วม CPTPP

หลังจากสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไปจาก TPP (Trans-pacific Partnership) ทำให้ TPP เดินหน้าต่อไม่ได้ อีก 11 ประเทศสมาชิกที่เหลือจึงพยายามผลักดันข้อตกลง TPP เดิมต่อ โดยใช้ชื่อ CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก และถอดเนื้อหาบางส่วนออก แต่ยังคงคอนเซ็ปต์ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ล่าสุด นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานเตรียมการพิจารณาเข้าร่วม CPTPP ว่า ได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 30 หน่วยงานเป็นครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP รวมถึงการศึกษาผลดีผลเสียที่ได้ดำเนินการมา ก่อนที่จะสรุปผลความคืบหน้าให้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ของไทย

กรมโยธาฯเร่งดันผังเมืองอีอีซี

เข้าครม.เพื่อทันใช้ .. 62

นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวในงานสัมมนาผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า ขณะนี้กรมโยธาฯอยู่ระหว่างการร่างผังเมืองรวมในพื้นที่อีอีซี คาดว่าจะร่างแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ โดยการออกแบบผังเมืองรวมพื้นที่ 3 จังหวัดคำนึงถึงทุกส่วน อาทิ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นป่าไม้ และ พื้นที่เกษตรกรรม ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดอีอีซี) ที่มีพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานภายในเดือนมกราคม 2562 ก่อนจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงประเด็นไหนหรือไม่อย่างไร และจะนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดอีอีซีอีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดว่ามีจะมีผลบังคับใช้ไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2562

เปิดโอกาสผู้พิการ

ร่วมคิดค้นนวัตกรรมในอีอีซี

www.eeco.or.th

นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ภายใต้คณะกรรมาธิการสังคม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบังคับใช้ พ... เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยที่ประชุมได้หารือความก้าวหน้า การดำเนินงานต่างๆ ภายใต้การพัฒนาอีอีซี ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ การพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่ได้ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของ พ... ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้หลักการออกแบบ Universal Design และ Universal Access ในการหารือยังรวมถึงบทบาทและโอกาสของผู้พิการที่สามารถจะเป็นผู้คิดค้นหรือผู้ผลิตนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของ พ... ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ

ข้าวผัดกะเพราไข่ดาว

เมนูยอดฮิตของคนญี่ปุ่น

นางจิตต์วิภา ศักดิ์พิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยผลการสำรวจข้อมูลร้านอาหารเอเชียที่เปิดใหม่ในญี่ปุ่นปี 2561 ของนิตยสาร Waiwai Thailand พบว่าร้านอาหารไทยเป็นร้านที่เปิดมากที่สุดถึง 85 ร้าน โดยเปิดสาขาในโตเกียว 43 ร้าน ปริมณฑล 13 ร้าน และในเขตคันไซคือโอซากา เกียวโต และเฮียวโก 10 ร้าน ที่เหลือเปิดในพื้นที่อื่นๆ ในญี่ปุ่น ส่วนร้านอาหารที่เปิดรองลงมาคือ ร้านอาหารเนปาล 50 ร้าน ร้านอาหารเวียดนาม 48 ร้าน ที่เหลือเป็นร้านอาหารสิงคโปร์ อินโดนีเซียและเมียนมา สำหรับเมนูอาหารไทยที่ถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือ ข้าวผัดกะเพราไข่ดาว

ส่งออกไทยสดใส

รับข่าวสหรัฐจีนพักสงครามการค้า

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีการหยุดพักของสงครามการค้าสหรัฐกับจีน ด้วยการขยายเวลากำหนดขึ้นภาษีสินค้านำเข้าออกไป 90 วัน และเปิดทาง 2 ฝ่ายเจรจายุติข้อพิพาททางการค้า ทำให้เศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น และส่งผลดีต่อการค้าโลกโดยรวมให้ขยายตัวขึ้นไปด้วย ช่วยลดความผันผวนของตลาดทุนและตลาดเงิน  เมื่อเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะส่งผลบวกต่อการส่งออกไทย โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าขั้นกลางใน supply chain เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไปยังจีน ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสงครามการค้า และช่วยประคองให้การส่งออกไทยโตได้เกิน 8%

ขนส่งฯเชื่อมข้อมูลใบสั่งสตชQ1 ปีหน้า

ไม่จ่ายหมดสิทธิ์ต่อทะเบียน

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมระบบอายัดการชำระภาษีประจำปีกับผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับจราจรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) คาดว่าจะสามารถเริ่มเชื่อมข้อมูลใบสั่งได้ภายในช่วงไตรมาส 1 (มกราคมมีนาคม 2562) ขั้นตอนหลังจากนั้นจะมีการเร่งรัดเพื่อนำมาบังคับใช้กับผู้ที่ไม่มาชำระค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดด้วยอายัดการชำระภาษีประจำปี หรือไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

กาตาร์ประกาศถอนตัวจากโอเปก

มุ่งผลิตก๊าซธรรมชาติ

นายซาอัด อัลคาอาบี รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของกาตาร์ ออกมาประกาศว่า กาตาร์จะถอนตัวออกจากการเป็นภาคีสมาชิกขององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน หรือ โอเปก ซึ่งกาตาร์เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกมาตั้งแต่ปี 2504 ในเดือนมกราคมปี 2562 เนื่องจากกาตาร์ตระหนักดีว่าตนเองมีศักยภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) มากกว่าการผลิตน้ำมัน อย่างไรก็ตาม กาตาร์จะยังคงผลิตน้ำมันต่อไป เพียงแต่จะมุ่งมั่นไปในการผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดยได้มีการแจ้งเรื่องนี้กับโอเปกก่อนที่จะประกาศต่อสาธารณชนแล้ว