น้อมรำลึกถึงคุณูปการล้ำเลอค่า อมตะอกาลิโกแห่ง ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 พสกนิกรไทยต่างน้อมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ เสมอเหมือนเมื่อครั้งที่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพ