‘The Institute for Advanced Study’ ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นทศวรรษที่ 1930 โดย Abraham Flexner ร่วมกับ Louis Bamberger และ Caroline Bamberger Fuld สองสามีภรรยาเจ้าของห้างสรรพสินค้า Newark ในเมือง New Jersey


โดยมาดหมายให้ The Intellectual Hotel ที่ตั้งอยู่ภายใน The Institute for Advanced Study  เป็น ‘เซฟเฮ้าส์ของเหล่าอัจฉริยะในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2’ ต่อเนื่องมาจนยุคสงครามเย็นกระทั่งถึงปัจจุบัน

อัจฉริยะที่ว่าก็คือ นักคิดระดับแถวหน้าของโลก ที่ทาง The Institute for Advanced Study เชื้อเชิญให้มาสร้างผลงานวิจัยและสร้างผลงานทางวิชาการ

ภายใต้บรรยากาศของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อันนำไปสู่ผลงานวิจัยสะท้านโลกในเวลาต่อมา


จุดมุ่งหมายสำคัญของ
The Institute for Advanced Study
คือ การเป็นศูนย์กลางสำหรับการวิจัยของโลก!


ทำให้ที่ผ่านมา การดำรงอยู่ของ The Institute for Advanced Study เป็นไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยขั้นสูง ทั้งในสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าในทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยนักคิด และนักประดิษฐ์ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือก สามารถเข้ามาพักอาศัยเพื่อทำงาน โดย The Intellectual Hotel จะให้อิสรภาพอย่างเต็มที่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ!

สำหรับรายชื่อของบรรดาอัจฉริยะที่เคยใช้ชีวิตใน The Institute for Advanced Study เริ่มด้วย Becomes one of the first faculty members หรือ เจ้าของรหัสสมาชิก 001 ก็คือท่าน ‘Albert Einstein’ สุดยอดอัจฉริยะหมายเลข 1 ของโลก!

Albert Einstein : wikipedia.org

ลำดับถัดไปคือ John von Neumann เจ้าของ Game Theory หรือ “ทฤษฎีเกม” ของแท้และแน่นอน ชนิดที่เรียกว่า มิอาจมีใครกล้าปฏิเสธ!

John von Neumann : the100.ru

เพราะ John von Neumann คือบุคคลสำคัญผู้ปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ของโลกด้วยการนำเสนอ “ทฤษฎีเกม” อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ต้นทาง จากเครื่องเมนเฟรมมาสู่การสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในเวลาต่อมานั่นเอง

Oskar Morgenstern : geschichte.univie.ac.at

และถ้าพูดถึง “ทฤษฎีเกม” แล้ว คงต้องเอ่ยนาม Oskar Morgenstern ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญผู้ประยุกต์ “ทฤษฎีเกม” ไปสู่หนังสือ Theory of Games and Economic Behavior ซึ่งโด่งดังมากในแวดวงนักเศรษฐศาสตร์โลก!

J. Robert Oppenheimer : www.atomicheritage.org

สมาชิกชื่อดังคนถัดมา ได้แก่ J. Robert Oppenheimer ท่านผู้นี้ได้รับสมญานามว่า The father of the atomic bomb หรือ “บิดาผู้ให้กำเนิดระเบิดปรมาณู” ซึ่งเคยรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการคนแรกของ The Institute for Advanced Study อีกด้วย

George Kennan : www.cfr.org

อันดับถัดไปคือ George Kennan ถ้าไปถามบรรณาธิการโต๊ะข่าวต่างประเทศที่ไหน ใครก็รู้จักชื่อนี้ เพราะท่านได้รับฉายาว่าเป็น Cold War Diplomat หรือ “นักการทูตสงครามเย็น” นั่นเอง

Kurt Friedrich Gödel : www.thevintagenews.com

ถัดมาคือ Kurt Friedrich Gödel นักคณิตศาสตร์ชาวออสเตรเลีย เจ้าของทฤษฎี The Consistency of the Continuum Hypothesis หรือผู้ค้นคิดแบบจำลอง “สมมติฐานความต่อเนื่อง” หรือ Continuum Hypothesis นั่นคือ การวางพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนเชิงการนับเพื่อเปรียบเทียบขนาดของเซ็ตอนันต์ ที่กล่าวว่าไม่มีเซ็ตใดมีขนาดอยู่ระหว่างเซ็ตของจำนวนเต็มกับเซ็ตของจำนวนจริง นั่นเอง

Chen Ning Yang และ Tsung-Dao Lee : www.china.org.cn

“อัจฉริยะแฝด” เป็นที่ฮือฮามากในยุคปลายทศวรรษที่ 1950 เพราะเป็น “นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล” คู่แรกของจีนเมื่อปี ค.ศ. 1957 และเป็นสมาชิกคนสำคัญของ The Institute for Advanced Study นั่นคือ Chen Ning Yang และ Tsung-Dao Lee

Edward Witten : pinterest.com

ถัดมาคือ Edward Witten หรือที่รู้จักกันว่าเป็นผู้คิดค้น The String Theory Revolutionary Man หรือ “ทฤษฎีโน้มถ่วงเชิงควอนตัม” หมายถึง แบบจำลองมาตรฐานที่สามารถรวมแรงโน้มถ่วง, แรงแม่เหล็กไฟฟ้า, แรงอันตรกิริยาแบบอ่อน และแรงอันตรกิริยาแบบเข้ม มาอยู่ในชุดสมการเดียวกันได้เป็นคนแรก!

Jennifer Chayes : anitab.org

ถัดไปคือ “อัจฉริยะหญิงคนแรก” ของ The Institute for Advanced Study เธอมีชื่อว่า Jennifer Chayes ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยของ Microsoft จัดว่าเธอเป็นบุคคลที่ Bill Gates เจ้าของ Microsoft ไว้วางใจที่สุด พลันเมื่อก่อตั้งบริษัท Microsoft ตราบจนกระทั่งปัจจุบัน

และปิดท้ายด้วยเจ้าของฉายา Albert Einstein ในยุคสมัยของพวกเรา เขาผู้นั้นมีชื่อว่า Stephen Hawking เจ้าของหนังสือ ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time) จักรวาลในเปลือกนัท (The Universe in a Nutshell) และที่ลือลั่นที่สุดก็คือ ทฤษฎีสรรพสิ่ง (Theory of Everything)


สรุปอดีตถึงปัจจุบันของ The Institute for Advanced Study 

จากทุนเริ่มต้น 5,000,000 ดอลลาร์ ของ Louis Bamberger และ Caroline Bamberger Fuld ในวันก่อตั้ง มาสู่การระดมทุนหลากรูปแบบในหลายยุคสมัยที่ผ่านมา ทำให้ The Institute for Advanced Study มีความแข็งแกร่ง และเปรียบเสมือนเป็น “หลังพิง” ให้กับนักคิด นักประดิษฐ์ ในระดับหัวกะทิ หรือระดับ Cream ของสังคมอเมริกันและของโลก

โดยปัจจุบัน The Institute for Advanced Study จัดแบ่งออกเป็น 4 ภาควิชา ประกอบด้วย

  • TheSSchool of Historical Studies หรือ วิทยาลัยประวัติศาสตร์
  • TheTSchool of Mathematics หรือ วิทยาลัยคณิตศาสตร์
  • TheNSchool of Natural Sciences หรือ วิทยาลัยศาสตร์แห่งธรรมชาติ
  • TheSSchool of Social Science หรือ วิทยาลัยสังคมศาสตร์


บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา Quantum Gravity
โดย Juan Maldacena เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2015

ผลผลิตจาก The Institute for Advanced Study นับจากวันก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีอัจฉริยะที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ The Institute for Advanced Study ในระดับลึกซึ้ง ได้รับรางวัลโนเบลทั้งหกสาขาคือ การแพทย์ ฟิสิกส์ เคมี เศรษฐศาสตร์ วรรณกรรม และสันติภาพ รวมแล้วมากถึง 33 ท่านด้วยกัน

จากวันนั้น (ค.ศ. 1930) จนถึงวันนี้ มีอัจฉริยะที่เคยคลุกคลีตีโมงอยู่ที่ The Institute for Advanced Study รวมแล้วกว่า 8,000 คนครับ!


แนะนำให้รู้จัก ‘คนไทย’ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะ

ยอดอัจฉริยะมหัศจรรย์…”พิชามญช์ุ เอี่ยวพานทอง”