อีกพื้นที่ในประเทศจีนที่น่ารู้จักคือ ชิงต่าว (青岛市/Qingdao) เมืองที่หลายๆ คนอาจคุ้นชื่อเพราะเป็นแหล่งผลิต ‘เบียร์ชิงต่าว’ (Tsingtao) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สัญชาติจีนชื่อดัง ซึ่งส่งไปจำหน่ายทั่วโลก แต่…รู้แค่เรื่องเบียร์เรื่องเดียวก็จะน้อยเกินไป ไปอัปเดตการพัฒนาเมืองนี้ให้มีความอัจฉริยะกัน เพราะทราบมาว่ามีแผนก่อสร้าง ‘ศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะ’ และ ‘ศูนย์การค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรเจียวตง’ ขึ้นในเมืองนี้


ชิงต่าว ชงแผนสร้างระบบโลจิสติกส์ + สินค้าเกษตรแบบครบลูป

ศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะและศูนย์การค้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรเจียวตงที่กล่าวไว้ข้างต้น คือโครงการ China Supply and Marketing·Qingdao (Laixi) International Agricultural Products Smart Logistics Park ซึ่งเป็นโครงการที่จะครอบคลุมพื้นที่ 3 เมือง ได้แก่ ชิงต่าว เยียนไถ และ เวยไห่ โดยมีงบประมาณการก่อสร้าง 2.8 พันล้านหยวน

ชิงต่าว qingdao
ชิงต่าว เมืองหลักของมณฑลซานตง / Source : https://wikimedia.org/Qingdao

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะจะกลายเป็นศูนย์กลางการให้บริการครบวงจรทางด้านผลิตภัณฑ์เกษตร ได้แก่

  • ศูนย์รวมการค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • ศูนย์นิทรรศการการแสดงสินค้าเกษตรที่โดดเด่น
  • ศูนย์กลางสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce park) เพื่อรองรับตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
  • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เพื่อให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจทั้งด้านเทคนิคการจัดการ การบริการทางการเงิน
  • ศูนย์อบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางเกษตรที่ครอบคลุม
    > เทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพในการผลิต
    > เทคโนโลยีการส่งสินค้าด้วยความเย็น (Cold Chain Logistics) ที่จะช่วยจัดเก็บรักษาอาหารสดให้คงคุณภาพ และช่วยขยายวงจรเวลาจำหน่ายของสินค้าที่สามารถเน่าเสียได้ง่าย
  • เป็นสถานที่ที่ให้ข้อมูลข่าวสารการตลาดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตลาด และหาแนวทางให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ

ทั้งนี้ ยังมีการก่อตั้ง ศูนย์ข้อมูลการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องในประเทศ ทำให้ผู้ค้าสามารถรับทราบข้อมูลราคาสินค้าเกษตรจากทั่วประเทศ และคาดการณ์ข้อมูลตลาดผ่านระบบเครือข่ายอัจฉริยะได้ เพื่อคำนวณการผลิตสินค้าทางการเกษตรในปีต่อๆ ไป

ความสำคัญของเมืองชิงต่าว ณ ปัจจุบัน เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยว เมืองเบียร์ เมืองอุตสาหกรรม เมืองโลจิสติกส์ ฯลฯ 


ก่อสร้างทั้งที มีประโยชน์ไปถึง ‘เมืองรอง’ 

โครงการสวนโลจิสติกส์อัจฉริยะ ยังมีความสำคัญในการช่วยผลักดันนโยบาย การเปลี่ยนแปลงพลังงานเก่าเป็นพลังงานใหม่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ไหล่ซี เมืองรองของเมืองชิงต่าว ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 400,000 ตารางเมตรอีกด้วย

qingdao economics zone ชิงต่าว
ชิงต่าว เมืองหลักในมณฑลซานตง ที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศจีน | Source : www.zyzwoa.com

พร้อมๆ กับการก่อสร้างโครงการ China Supply and Marketing·Qingdao (Laixi) International Agricultural Products Smart Logistics Park ยังมีโครงการ China Supply and Marketing·Laixi Agricultural Products Trade City ที่จีนทำคู่ขนานกันไป เพื่อสร้างตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรเจียวตง ซึ่งจะมีถนนคนเดิน ซูเปอร์มาร์เก็ตรวมอยู่ด้วย ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมสันทนาการ รับประทานอาหาร และช็อปปิง ได้อย่างครบวงจร

ทั้งสองโครงการจึงเป็นช่องทางแห่งอนาคตที่ผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษา ติดตาม ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร ตลอดจนเป็นช่องทางสำหรับกระจายสินค้าเกษตรของไทยไปยังชาวเมืองในคาบสมุทรเจียวตงได้:: Salika’s Say ::

ปัจจัยหลักที่ทำให้ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ได้รับการพัฒนาจนเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศจีน มาจากการ วางระบบผังเมืองที่ดี ซึ่งเอื้อต่อการวางแผนพัฒนาเมืองล่วงหน้า 5-20 ปี โดยแต่ละเขตก็จะมีการแบ่งพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วน และหลังจากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ จี่หนาน – ชิงต่าว เสร็จ (คาดว่าสิ้นปี 2561) เมืองชิงต่าวก็จะคึกคักขึ้นอีกมาก เพราะผู้โดยสารสามารถเดินทางจากนครจี่หนานไปยังเมืองชิงต่าวได้ภายใน 1 ชั่วโมง และจากเมืองชิงต่าวไปปักกิ่ง ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมงก็ถึงที่หมาย

ชิงต่าว jinan qingdao
www.chinadaily.com.cn

สถานีรถไฟที่จะเปิดให้บริการ ณ เมืองชิงต่าว มีชื่อว่า หงต่าว (红岛站 / Hongdao Station) โดยอยู่ในระหว่างการทดสอบการเดินรถ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ หงต่าวจะเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงพิเศษระดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเมืองชิงต่าว และจะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของมณฑลซานตง 

เมืองนี้จึงเป็นเมืองน่าศึกษาสำหรับประเทศไทย ดังที่รายการ ‘ข่าว 3 มิติ’ เคยนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของเมืองชิงต่าวไว้บางส่วน


ศึกษาแนวคิดการวางแผนด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่อื่น

‘กว่างซี’ ฮับด้านโลจิสติกส์แห่งใหม่ เชื่อมจีนกับอาเซียน แม้ไม่ผ่านไทย…แต่เอื้อประโยชน์ให้เราได้หรือเปล่า?

สะพานอวตารเชื่อม 3 แผ่นดิน เติมเต็มระบบโลจิสติกส์ 4 มิติ

EEC FOCUS : ยกระดับ “แหลมฉบัง” สู่ฮับโลจิสติกส์


อ้างอิงข้อมูลจาก