สาลิกาคาบข่าว Vol.339/61

161

ดึงโมเดลเถาเป่าวิลเลจ

ปั้นหมู่บ้านออนไลน์พื้นที่ห่างไกล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนนโยบายกับผู้บริหารอาลีบาบา (แจ๊ค หม่า) เมื่อวันที่ 5 ..61 ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มอบหมายให้จัดคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ กำหนดแนวทาง และวิธีการนำอีคอมเมิร์ซ มาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยเร็ว จึงได้มอบหมายให้นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารหลายหน่วยงาน เดินทางเยือนนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหารือและกำหนดแนวทางการนำอีคอมเมิร์ซมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทยกับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา รวมทั้งเดินทางไปที่ Taobao Village (เถาเป่า วิลเลจ) เพื่อศึกษากระบวนการ/ระบบการบริหารจัดการเชิงลึก และสภาพความเป็นจริงถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซประสบความสำเร็จในชุมชนที่ห่างไกลของจีน ทั้งนี้ Taobao Village เป็นหมู่บ้านการเกษตรที่ประชาชนในหมู่บ้านได้ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ มีการค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ อีคอมเมิร์ซอย่างเป็นระบบ ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญและเป็นโมเดลต้นแบบที่ทำให้เกิดธุรกิจอีคอมเมิร์ซในชนบทของจีน

ดันโรงงานนอกนิคมฯเข้าสู่ระบบ

สร้างอีอีซีต้นแบบเศรษฐกิจอารยะ

ดร.อภิชาต ทองอยู่ เลขาธิการฟอรั่ม 21 กล่าวในงานสัมมนา “สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนาในเขตอีอีซี” โดยสะท้อนว่าการเกิดขึ้นของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี แม้จะช้าไปบ้างแต่ก็ตอบโจทย์การพลิกฟื้นประเทศไทย เมื่อผนวกเข้ากับนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ (One Belt One Road) ของจีน ที่จะเชื่อมโลกด้วย 5 เส้นทางรถไฟ และ 1 เส้นทางเรือ ไทยจะยิ่งพุ่งทะยานเร็วขึ้น ปัจจัยบวกทุกอย่างจะหลั่งไหลมาสู่ไทย ทั้งการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และองค์ความรู้สมัยใหม่ ตลาดแรงงานจะขยายตัวอีกหลายเท่า ส่วนปัญหาที่เน้นย้ำให้เร่งแก้ไขคือโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม ที่นอกจากจะไม่เป็นระเบียบแล้วยังส่งผลกระทบต่อชุมชน จึงต้องเร่งจัดการให้โรงงานเหล่านั้นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่เข้มงวด เพื่อให้ 3 จังหวัดของอีอีซีเป็นพื้นที่ต้นแบบของเศรษฐกิจอารยะในยุค 4.0 สำหรับพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

เชียงใหม่ชลบุรีติดท็อป 3

คนอยากซื้อบ้านบนโลกออนไลน์

www.cmualumni.or.th

..อัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาเกี่ยวกับ Big Data ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบ Comprehensive Marketplace และ Data Platform กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการค้นหาที่อยู่อาศัยผ่านเว็บไซต์ www.baania.com ตั้งแต่เดือนมกราคมตุลาคม 2561 พบว่า มีผู้ค้นหาที่อยู่อาศัย จำนวน 7 ล้านคน รวม 13.6 ล้านเพจวิว แบ่งเป็น ผู้ค้นหาที่อยู่อาศัยที่อยู่ในกรุงเทพฯ 71.7% เชียงใหม่ 7.1% และชลบุรี 3.9% เป็นเพศหญิง 57% และเพศชาย 43% มีอายุตั้งแต่ 25-34 ปี 35-44 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ สำหรับประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการค้นหามากที่สุด ได้แก่ บ้านเดี่ยว 45.7% ส่วนคอนโดมิเนียมและทาวน์โฮม มีการค้นหาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ 25.42% และ 25.16% ตามลำดับ ด้านราคาที่อยู่อาศัยที่มีการค้นหามากที่สุดคือ ระดับราคา 1-2 ล้านบาท คิดเป็น 28.3% ขณะที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท มีการค้นหาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ 23.3% และ 22.6% ตามลำดับ

ต่างชาติทัวร์ กทม.ปี 61 กว่า 23 ล้านคน

ครองอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากสุดในโลก

บริษัทวิจัยการตลาด ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยรายงาน 100 อันดับเมืองที่มีผู้ท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกประจำปี 2561 ว่า กรุงเทพฯ ยังคงรั้งอันดับ 2 เมืองที่มีผู้เข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ตามหลังฮ่องกง ซึ่งครองอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 พร้อมคาดการณ์ว่าจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 5% แตะ 1,400 ล้านทริป ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรุงเทพฯ ปีนี้อยู่ที่ราว 23.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.5% จากปี 2560 แต่เติบโตลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวได้ 8.5% โดยคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรุงเทพฯ ปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็น 28.5 ล้านคน และในปี 2568 จะเพิ่มขึ้นเป็น 39.8 ล้านคน

ฟีโบ้ร่วมมือศิริราช

พัฒนาหุ่นยนต์จัดการยาอย่างชาญฉลาด

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันศึกษา แก้ไขและพัฒนาระบบการจัดการยาอย่างชาญฉลาดปัจจุบันได้เริ่มศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการแก้ไขปัญหาที่พบในโรงพยาบาลศิริราช โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่มีความจำเพาะเจาะจงในระบบของโรงพยาบาล รวมทั้งการวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงโอกาสที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต ได้แก่ โครงการการจัดการยาคงคลังอย่างชาญฉลาด (Smart Inventory) ด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์ อาทิ ปริมาณที่ประหยัดสำหรับการเบิกจ่ายยาของห้องยา และ การสั่งซื้อยาจากซัพพลายเออร์ โดยสามารถรองรับความต้องการยาของคนไข้ที่มีความแปรปรวนสูงมากในแต่ละช่วงเวลาได้ ลดความผิดพลาดของการเบิกจ่ายยา พื้นที่และต้นทุนการถือครองยา ภาระงานของเภสัชกรและผู้ช่วย เป็นต้น

สรท.ยังหวั่นสงครามการค้า

ตั้งเป้าส่งออกปีหน้าแค่ 5%

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยภายในการแถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ว่า คาดการณ์แนวโน้มการส่งออกในปี 2562 จะขยายตัวลดลงเหลือเพียง 5% เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ว่าจะสามารถขยายตัวได้ 8% เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงที่น่ากังวลจำนวนมาก อาทิ ความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาจีน ถึงแม้จะมีการประกาศพักรบชั่วคราว 90 วัน แต่ก็เพื่อให้จีนปรับสัดส่วนในการนำสินค้าเข้าสหรัฐ ไม่ให้ขาดดุลมากนักเท่านั้น และการที่จีนให้คำมั่นที่จะนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้น ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าบางรายการของไทยที่ส่งไปยังจีน

รอยเตอร์ปิดสำนักงานทั่วโลก 30%

โละพนักงาน 3,200 ตำแหน่ง

ทอมสัน รอยเตอร์ บริษัทที่เกิดจากการควบรวมระหว่างสำนักข่าวรอยเตอร์ส กับ บริษัททอมสัน คอร์ปอเรชัน ให้บริการข้อมูลทางการเงินและรายงานข่าวให้แก่สำนักข่าวต่างๆทั่วโลก ประกาศปลดบุคลากรในสำนักข่าวและแผนกข้อมูลทางการเงินรวม 3,200 ตำแหน่ง และจะปิดสำนักงานทั่วโลกอีกประมาณ 30% ภายใน 2 ปี โดยคาดว่าจะปรับให้เหลือเพียง 133 แห่งเท่านั้น ซึ่งโฆษกของรอยเตอร์ระบุว่า การปรับโครงสร้างดังกล่าวเพื่อปรับปรุงองค์กรให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นสิ่งที่รอยเตอร์ทำอยู่เสมอ ด้านตลาดดูจะตอบรับการปรับโครงสร้างองค์กรของรอยเตอร์ครั้งนี้ เนื่องจากหุ้นของรอยเตอร์ปรับขึ้นมาถึง 1.17 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 50.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น รอยเตอร์เป็นสำนักข่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่สำนักข่าวสร้างรายได้เพียง 6 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท