จาก “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ครั้งปฐมฤกษ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ต่อเนื่องมาถึง “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ต่อเนื่องไปถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ไบค์อุ่นไอรัก” บนเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต ถึง สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวมระยะทาง 39 กิโลเมตร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 คือรูปธรรมสะท้อนพระอัจฉริยภาพและน้ำพระราชหฤทัยอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 10


“อุ่นไอรัก” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด “ราชาประชาราษฏร์”

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ และเสริมสร้างความรักสามัคคีในครอบครัวและสังคม” …วรรคทองจากคำบอกกล่าวของ พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถอดคำพูดของบุคคลผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท เผยให้สัมผัสได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัยในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงรัก ห่วงใยในพสกนิกรภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งราชจักรีวงศ์ ซึ่งสืบสานต่อเนื่องกันมานับจากพระปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์จวบกระทั่งถึงรัชสมัยของพระองค์

ยิ่งไปกว่านั้น ยังบ่งบอกถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงตระหนักดีถึงช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคม พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงละลายความเหลื่อมล้ำให้หมดไปผ่านกิจกรรม “อุ่นไอรัก”

ทุกๆ รายละเอียดที่แทรกอยู่ในกิจกรรมอุ่นไอรัก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกจนมาถึงครั้งที่ 2 ล้วนต้องการให้ราษฎรไทย มีความรู้สึกใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้สึกอบอุ่นใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย แล้วช่วยกัน “สืบสาน-รักษา-ต่อยอด” ให้ยั่งยืนสถาพรสืบไปนานเท่านาน


ราษฏรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ไม่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะพยากรณ์สภาพอากาศออกมาอย่างไร… ไม่ว่าฝนจะตก หรือแดดจะออก… ราษฎรไทยไม่น้อยกว่า 630,000 คนทั่วประเทศ มุ่งมั่นตั้งใจร่วมกิจกรรมไบค์อุ่นไอรัก เพื่อถวายความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงต่างทุ่มเททำตามความตั้งใจโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกเหนือจากกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักแล้ว ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ต่อเนื่องไปถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าจะมีประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น โดยจำนวนผู้เข้าร่วมงานมีแนวโน้มจะทะลุหลักล้านคน และจะมากกว่าจำนวนที่เคยเข้าร่วมงานอุ่นไอรักครั้งแรก


เรือพระราชพิธีจำลองงามสง่าใน “อุ่นไอรัก”

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ หรือ “อุ่นไอรัก ครั้งที่ 2” จะมีเรือพระราชพิธีจำลองจำนวน 4 ลำ โดยถอดแบบและย่อส่วนจากเรือพระราชพิธีลำแสดงประกอบแสง-สี-เสียง พร้อมทั้งการแสดงเห่เรือแบบเหมือนจริง ให้ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

เรือพระราชพิธีจำลองทั้ง 4 ลำที่จะเป็นสื่อแทนความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมสะท้อนความเป็นไทย ประกอบด้วย

1) เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขนาดความกว้าง 1.60 เมตร ยาว 25 เมตร

2) เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร ยาว 26 เมตร

3) เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 24 เมตร

4) เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์  ขนาดความกว้าง 1.60 เมตร ยาว 5 เมตร